Stichting "Mheer voor Fako"

Particulieren

Als particulier kunt u stichting Mheer voor Fako op verschillende manieren steunen. U kunt eenmalig of periodiek een donatie overboeken, maar bijvoorbeeld ook een inzamelingsactie houden in uw buurt. Tevens is het mogelijk om stichting Mheer voor Fako op te nemen in uw nalatenschap.

Voorbeelden particuliere acties

Een aantal mensen hebben sinds de oprichting van stichting Mheer voor Fako op een creatieve manier geld opgehaald. Denkt u aan inzamelingen op verjaardagen, jubilea en benefietvoorstellingen. Wilt u ook iets voor onze stichting organiseren? Laat ons dit weten via de mail en wij kunnen u misschien verder helpen met ideeën. info@stichtingmheervoorfako.nl

Nalatenschap

Het is mogelijk om via uw nalatenschap een donatie te geven aan stichting Mheer voor Fako. Dit kunt u doen door bij de notaris stichting Mheer voor Fako op te laten nemen in uw testament op een van de volgende manieren:

Legaat

Als u stichting Mheer voor Fako benoemt tot legataris, dan bepaalt u dat stichting Mheer voor Fako uit uw nalatenschap een legaat ontvangt. Dit is een specifiek omschreven bedrag of goed. Als een legaat aan stichting Mheer voor Fako bestaat uit een materieel goed, dan wordt dat verkocht en zo omgezet in fianciële middelen.

Erfgenaam

U kunt stichting Mheer voor Fako ook opnemen als erfgenaam. Als er meerdere erfgenamen zijn, hoeven deze niet allemaal in gelijke mate te erven: u kunt zelf bepalen op welk percentage van uw nalatenschap een erfgenaam straks recht heeft. De wet ziet erfgenamen juridisch als opvolgers van de overledene. Ze erven niet alleen de lusten maar ook de lasten. Een erfgenaam is aansprakelijk voor de schulden van de over-ledene. Om te voorkomen dat stichting Mheer voor Fako als erfgenaam aansprakelijk wordt gesteld voor schulden van de overledene die groter zijn dan de baten van de nalatenschap, is stichting Mheer voor Fako statutair verplicht om nalatenschappen alleen beneficiair te aanvaarden. Beneficiaire aanvaarding betekent, eenvoudig gezegd, dat de nalatenschap alleen maar aanvaard hoeft te worden bij een positief saldo, dus alleen als stichting Mheer voor Fako er daadwerkelijk geld aan overhoudt voor de hulpverlening aan de bewoners van de Kei-eilanden.

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder