Stichting "Mheer voor Fako"

Donaties en belastingvoordeel

Uw donaties aan stichting Mheer voor Fako en andere goede doelen zijn aftrekbaar van de belasting.
Hierbij wordt door de belastingdienst onderscheid gemaakt tussen twee soorten giften:
1. Periodieke giften;
2. Gewone giften.

Periodieke giften

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting.
Aan deze giften zijn echter een aantal voorwaarden verbonden: 
- de gift is vastgelegd door een notaris;
- periodiek wordt een vast bedrag gedoneerd;
- de gift wordt gedurende minimaal 5 aaneengesloten jaren gedaan.

Gewone giften

Giften aan goede doelen die niet aan deze voorwaarden voldoen, zijn gewone giften. Ook gewone giften zijn aftrekbaar van de belasting, maar hierbij geldt zowel een minimum als een maximum bedrag.
Het minimum bedrag is 1 % van uw totaal belastbaar bruto inkomen en minimaal € 60.
Het maximum aftrekbaar bedrag bedraagt 10 % van uw bruto inkomen.

Rekenvoorbeeld:

bruto jaarinkomen              € 20.000
drempelbedrag (1 %)          € 200
maximumbedrag (10 %)      € 2.000
donaties in 2004                 € 500

Het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen aftrekbaar is bedraagt in dit geval € 300 (€ 500 min de drempel van € 200). Als u in het belastingtarief van 40,35 % valt, betaalt u dus € 121,05 minder belasting. De donatie van € 500 kost u dus eigenlijk maar € 378,95. U zou in dit voorbeeld maximaal € 2.000 mogen aftrekken van de belasting.

De som van al uw giften aan goede doelen zijn op uw belastingformulier op te voeren als aftrekpost. Bij aangifte van het belastingformulier hoeft u geen bewijzen mee te sturen van de giften. Echter, als de belastingdienst er om vraagt, dient u met een schriftelijk bewijs aan te tonen dat u de giften ook daadwerkelijk gedaan heeft. Een bankafschrift voldoet in dat geval.

Vragen ?

info@stichtingmheervoorfako.nl

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder