Stichting "Mheer voor Fako"

Bedrijven

Stichting Mheer voor Fako komt graag in contact met bedrijven en instellingen die haar werk een warm hart toedragen. Wilt u onze werkzaamheden ondersteunen? Neem dan contact met ons op via: 

e mail:info@stichtingmheervoorfako.nl

 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en uw budget.

Steeds meer bedrijven vinden dat zij een deel zijn van de maatschappij en voor de kwaliteit daarvan mede verantwoordelijk zijn. Deze verantwoordelijkheid wil men actief invullen door daar passende activiteiten bij te zoeken. Bedrijven die naar meer streven dan alleen maar winst maken, zoeken dan ook manieren om hun maatschappelijke betrokkenheid te kunnen verwezenlijken. De keuze aan welk goed doel een bedrag geschonken wordt kan bij de werknemer gelegd worden. Door de medezeggenschap van de medewerker erbij te betrekken wordt het draagvlak en de bewustwording  groter.

Mogelijkheden tot Maatschappelijk Betrokken Ondernemen zijn:

Voorbeeld Vodafone

Vodafone en meerdere andere bedrijven hebben gekozen voor de volgende opzet; geld dat normaliter bestemd is voor kerstpakketten, wordt nu geschonken aan goede doelen. Kerstpakketten bedoeld als aardigheid voor de werknemer, leverde voorheen vaak ontevreden gezichten op. Medewerkers kunnen nu zelf goede doelen inbrengen, uit dit aanbod wordt een aantal uitgekozen. Daarna volgt een stemming onder de werknemers en aan de hand van de uitgebrachte stemmen krijgen deze doelen een aandeel.

Loonstrookacties

In Engeland is de zogenaamde “pay roll giving” populair. De werknemer stelt van zijn salaris een gedeelte ter beschikking voor een goed doel. Zo kan een bedrijf aan zijn werknemers vragen om het deel achter de komma op de loonstrook, af te staan voor een goed doel. Gemiddeld komt dit neer op € 0,50 per werknemer per maand, dit is € 6,- per jaar per werknemer. Vele bedrijven verdubbelen dit bedrag aan het eind van het jaar waardoor er een mooi bedrag kan ontstaan voor een goed doel.

Het “laatste salarisuur van het jaar” brengt in Engeland veel op, vooral wanneer de werkgever dit verdubbelt.

Matched giving

Er zijn bedrijven die tijdsinzet en financiële ondersteuning koppelen. Medewerkers die regelmatig maatschappelijke projecten ondersteunen, werven in eigen tijd donateurs. Het bedrijf verdubbelt of verdrievoudigt iedere opgehaalde euro en vergoedt soms de ingezette uren.

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder