Stichting "Mheer voor Fako"
TRASH HERO FAKO

De voorbereidingen voor de start van TRASH HERO FAKO zijn in volle gang. Het bestuur van stichting Mheer voor Fako heeft unaniem toegezegd achter dit project te staan. Misschien ook mede doordat we de laatste jaren zelf gezien hebben dat de plastic vervuiling grote vormen aan  neemt, ook op de Molukken. Tijd om dit aan te pakken.

Wat is Trash Hero?

Trash Hero is een organisatie, met oorsprong in Zwitserland, die zich wil inzetten voor een schonere wereld. Vooral gericht op de plastic vervuiling. Bijzonder is dat zij via educatie de kinderen op scholen bewust willen maken hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een schonere wereld. Een leuk educatief boekje in het Bahasa Indonesia, en in het Engels voor de oudere kinderen, zal ertoe bijdragen dat via de jeugd een omslag komt tav omgaan met afval.

Via Facebook zijn we in contact gekomen met Tony Manusama, die de coördinator van Trash Hero is voor Zuid Oost Azië. Hij bood ons aan om ook in Fako een Trash Hero Fako op te richten zodat Fako een voorbeeld wordt voor de andere dorpen op Kei Besar.  

De Tshirts zijn besteld op Bali. De boekjes worden gedrukt in Ambon. Als alles naar wens verloopt zal alles klaar zijn als wij arriveren op de Molukken. Ook wordt er een levensgroot bordspel meegeleverd over de natuur en wateren van Indonesië.

We zijn er trots op dat we dit project mogen promoten.

Wil je een steentje bijdragen aan de kosten van dit project? Ga dan naar het kopje steun ons op deze website en doneer ovv Trash Hero Fako Project.

Josée 30-09-2018

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder