Stichting "Mheer voor Fako"
Hiep Hiep Hoera

(12-07-2007)

12 juli, 14.00u is de akte van de Stichting Mheer voor Fako, ondertekend. Hierdoor is Mheer voor Fako officieel een stichting. Wonderbaarlijk gebeuren hiernaast is dat op deze dag een plantje dat door ons meegenomen was uit de Molukken maar door ons ook als dood gezien werd, op deze dag het begin vertoonde van een nieuw leven.Twee groene blaadjes kwamen naar boven.Vanaf vandaag staat onze stichting ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Deze gebeurtenis geeft het startschot om aan de slag te kunnen gaan met de volgende aanvraag vanuit Fako, Kei-Besar. Deze aanvraag betreft het bouwen van een extra lokaal en het bouwen van toiletten bij de basisschool aldaar. Deze aanvraag is een logisch gevolg van onze vorige actie waardoor 45 kinderen de mogelijkheid hebben gekregen om het basisonderwijs te volgen. Het aantal schoolgaande kinderen in Fako is hiermee gestegen van 100 naar 145.Het bestuur en onze ondersteunende denktank is accoord gegaan met deze aanvraag en is al druk doende met het uitzoeken van mogelijkheden om het nodige budget bij elkaar te krijgen.
Zodra er meer bekend is over deze acties zullen wij dit berichten via deze site.

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder