Stichting "Mheer voor Fako"

                                                          Oktober 2012

 

Nieuwsbrief stichting Mheer voor Fako

Inleiding

De herfst is aangebroken en we hopen dat u op een mooie zomer terug mag kijken.  Even een correctie op de vorige nieuwsbrief; bij de foto’s van Juliana staat dat de foto’s genomen zijn in 2006 en 2009, dit moet 2006 en 2011 zijn. In 2009 is zij gestart met het middelbaar onderwijs.

Deze nieuwsbrief verschijnt enkele dagen voor 1 oktober omdat de schrijver van de nieuwsbrief op 1 oktober in Indonesië vertoeft.

 

Reis naar Fako

Op 30 september vertrekken Lambert, Sandra en Josée (geheel op eigen kosten) voor 4 weken naar de Molukken om de lopende projecten te bezoeken. Hoofddoel is een bezoek aan het kosthuis te Elat. Met een subsidie van de gemeente Eijsden-Margraten, een schenking van stichting Elisabeth Strouven Maastricht en het opgehaalde bedrag bij de online 1%club willen we de aanpassing aan het kosthuis realiseren. Zo zal het dak van bladeren vervangen worden door een  zinken dak.

 

Daarnaast wordt er een start gemaakt met de bouw van een wasruimte en toilet.

Indien er dan nog geld over is kan ook de keuken aangepast worden.

Naast deze activiteiten rondom de renovatie zullen wij vergaderingen houden met de werkgroep Ain ni Ain (de een helpt de ander), onze samenwerkingspartner en een vergadering beleggen met de ouders van de leerlingen. Verder zullen we de leerlingen bezoeken op hun scholen SMP en SMA en ook hier een gesprek hebben met het schoolhoofd en leerkrachten.                         

                                                                                              

Meer info omtrent kinderen die geen basisonderwijs volgen

Omdat er nog steeds een grote groep kinderen in Fako geen basisonderwijs volgt, willen wij onderzoeken wat hier de reden van kan zijn en of daar verandering in mogelijk is.

 

Deze kinderen op onderstaande foto is een deel van de groep kinderen die tijdens ons bezoek in 2006 geen onderwijs volgden, tijdens schooltijd wandelden zij met ons door het dorp.

Medische post

Tijdens ons bezoek aan de Puskesmas, de EHBO post, in Fako vorig jaar, hebben wij de vraag gekregen van zuster Patyanan of het mogelijk is om enkele noodzakelijke spullen aan te schaffen of te vervangen. Te denken valt aan een babyweegschaal en mondkapjes voor behandeling van TBC patiënten. Maria, een van onze vrijwilligers heeft via de GGD een doos speciale mondkapjes voor behandeling van TBC patiënten weten te bemachtigen. Ook heeft zij een bedrag gesponsord voor een babyweegschaal. Deze zullen wij via ibu dr. A. Renyut, een huisarts in Langgur, laten bestellen.

Via een krantenbericht, eerder dit jaar, uit een Ambonese krant lazen wij via internet dat de medische posten op de Molukken van de overheid dit jaar extra geld krijgen. Omgerekend ongeveer 17.000,- euro. Zie onderstaand bericht.

Tijdens ons bezoek zullen we nagaan of dit ook gebeurd is in Fako.

 

Geld voor lokale gezondheidscentra in Maluku

De 173 lokale gezondheidscentra in Maluku, de zogeheten puskesmas, krijgen in 2012 ieder 200 miljoen rupiah om het niveau van de verzorging te verbeteren. Maluku behoort al jarenlang tot de provincies met een relatief laag niveau van gezondheidszorg.

Kompas, 14-02-2012

 

 

Ojec, motortaxi

Het project van de motortaxi is nog niet zo ver om af te ronden.

Van de gemeente Eijsden Margraten is er een subsidie binnengekomen van

€ 819,-  voor dit project. “Gelet op de inhoud en de aard van het project en de verbondenheid met de inwoners/vrijwilligers van onze gemeente dragen wij uw initiatieven een warm hart toe”, aldus de beschikking van de gemeente Eijsden Margraten. Wij zullen de jongeren van Fako laten weten dat zodra wij alles rond hebben het project van start kan gaan.

 

St Ceciliamarkt

Dit jaar is de st Ceciliamarkt niet doorgegaan, er waren helaas te weinig inschrijvingen van standhouders.

 

Pasar Maluku, burendag Heer

Op 29 september zullen wij deelnemen aan de Pasar Maluku tijdens het buurtfeest in de Molukse wijk te Heer. Vanwege het WK wielrennen is de dag verschoven van 22 september naar 29 september. U bent van harte welkom.

In onze volgende nieuwsbrief zullen wij berichten hoe deze dag verlopen is.

 

Voorbereidingen kerstmarkten

De voorbereidingen voor de kerstmarkten zijn al volop aan de gang.

Zoals u weet heeft het traject van pas geschoren wol van het schaap naar een mooi engeltje of schaapje voor de verkoop, een hele weg te gaan. Wassen, plukken, kaarden en knutselen.

 

Wij zullen deelnemen aan de Kerstmarkt te Mheer op 9 december en tevens staan we op de Kerststerretjes Avondfair te Simpelveld, een kerstmarkt in Charles Dickens stijl op de avonden van 14, 15 en 16 december.

 

Bedankt voor jullie steun!!

Een mooi najaar met vele kleuren

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder