Stichting "Mheer voor Fako"

      Oktober 2011

 

Nieuwsbrief stichting Mheer voor Fako

Inleiding:

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van stichting Mheer voor Fako.

Nadat we in 2007 gestart zijn als officiële stichting en de nodige projecten afgerond zijn, is de tijd aangebroken om donateurs via een nieuwsbrief op de hoogte te brengen van de stand van zaken van de projecten op de Kei- eilanden en onze activiteiten hier in Nederland.

 

Project ondersteuning middelbare scholieren

Op dit moment gaat inmiddels de derde groep van 8 kansarme kinderen uit Fako naar het SMP te Elat. Het SMP zou je kunnen vergelijken met het middelbaar voortgezet onderwijs bij ons. Totaal volgen nu 23 kinderen met de steun van stichting Mheer voor Fako het SMP. Gelijk aantal jongens als meisjes. 1 Jongen uit de eerste groep is gestopt met de opleiding omdat het gezin verhuisd is naar Papoea.

 

Alle 23 kinderen slapen samen in een huis dat speciaal voor dit doel gebouwd is. Het is een houten huis met vele gebreken en tekortkomingen. Tijdens ons bezoek in juni 2011 hebben we dit huis bezocht en zijn samen met werkgroep Ain niAin (betekent “de een helpt de ander”) tot de conclusie gekomen dat deze situatie niet bevorderlijk is voor de studie van de kinderen.

Zo is er geen wasgelegenheid en zijn er geen toiletten bij dit huis. De keuken zou om veiligheidsredenen en hygiënische redenen aangepast moeten worden.

De kinderen slapen op matjes, wat zij gewend zijn, alleen als het hard regent komt de regen aan alle kanten naar binnen vanwege het dak van bladeren en dan liggen de kinderen niet droog. Hierdoor hebben zij onvoldoende slaap en kunnen zij zelfs ziek worden.

Al deze aanpassingen hebben wij als stichting nu hoog in het vaandel staan zodat de kinderen op termijn veilig en hygiënisch kunnen wonen en studeren.

Sinds augustus 2011 staat het project “veilig en hygiënisch wonen en studeren” online bij de 1%club. Je kunt via www.1procentclub.nl zien hoe het project ervoor staat. Bij de 1%club hebben we een bedrag van €2500,- aangevraagd voor de bouw van wasruimten en toiletten.

 

Voor de andere aanpassingen hebben wij een subsidie aangevraagd bij de gemeente Eijsden-Margraten en bij stichting Elisabeth Strouven. Gemeente Eijsden Margraten heeft inmiddels een subsidie toegekend. In oktober vernemen we van stichting Elisabeth Strouven of zij een subsidie zullen toekennen.

Ook zetten wij ons als werkgroep in om via verkoop op markten de nodige financiën binnen te krijgen.  

Dit jaar zijn we gestart met het werven van donateurs en hopen dat dit een vaste bron van inkomen wordt. Met een vast inkomen kunnen wij als stichting beter beoordelen welke projecten voor ons financieel haalbaar zijn en welke niet.

 

Over het Tuin- en kleinveeproject op Kei-Kecil (kleine Kei) zullen wij uitgebreid berichten in de volgende nieuwsbrief.

 

Activiteiten in Nederland:

Op 21 augustus hebben wij met een stand voor de vijfde keer deelgenomen aan

De St. Cecilia Markt te Mheer. Andere jaren verkochten we 2e hands spullen maar dit was vooral vorig jaar geen succes. Vanaf dat moment kwam het besluit dat wij als stichting de overstap zouden willen maken naar verkoop van Molukse/Indonesische spullen. Deze spullen hebben Sandra, Lambert en Josée ingekocht tijdens hun reis in mei/juni van dit jaar naar de Molukken.

Zeker voor een eerste keer kunnen we spreken van een geslaagde overstap.

 

 

 

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder