Stichting "Mheer voor Fako"

 Juli  2018

Start nieuw schooljaar

In juli start in Indonesie het nieuwe schooljaar.

Ook dit jaar kunnen 20 scholieren uit Fako het middelbaar onderwijs SMP of SMA in Elat volgen met financiele ondersteuning van stichting Mheer voor Fako. Een deel van deze scholieren verblijft in het kosthuis in Ngurdu. De anderen wonen in bij families in de buurt van de school.

5 studenten uit Fako kunnen verder met een nieuw studiejaar aan de universiteit.

1 studente is helaas gestopt omdat zij, niet gepland, moeder is geworden.

1 procentclub

Dit voorjaar heeft stichting Mheer voor Fako een campagne bij de 1 Procentclub geplaatst. “Het” online crowdfundingsplatform voor goede doelen.

Doordat we een goede voorbereiding hadden getroffen waarin iedereen van de vrijwilligers een actie bedacht heeft, hebben we nog voor het einde van de looptijd het gewenste bedrag van 2500 euro opgehaald. Zo was er een sponsorloop door Annelien en Josée, verkoop maiskoekjes door Sandra, verkoop olie en zalfjes door Heidi, verkoop zelfgemaakte cake en appeltaart door Marieke, verkoop knuffels door Oliver, verkoop nootmuskaat en palmsuiker door Thea, massages door Lambert en uitleg over onze stichting en de Molukken met giftenbox door Maria. Uiteindelijk hebben we zelfs een bedrag van 2635 euro opgehaald, hiervan wordt 7% ingehouden voor de kosten  van deze site. We zijn erg blij met dit fantastisch resultaat.

Iedereen die bijgedragen heeft aan dit mooie bedrag, van harte bedankt.

Gemeente Eijsden Margraten

Dit voorjaar hebben we een aanvraag ingediend bij gemeente Eijsden Margraten voor een subsidie vanuit het ontwikkelingssamenwerkings programma van de gemeente voor het jaar 2018.

De subsidieaanvraag is getoets en voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn in de Algemene Subsidieverordening Welzijn van de gemeente. Stichting Mheer voor Fako ontvangt dus ook over 2018 een subsidie van 1000,- euro van de gemeente Eijsden Margraten. Hiervoor onze dank.

Wereldwinkel Wittem

Ook dit jaar hebben we een mooi bedrag van 500,- euro ontvangen van de Wereldwinkel in Wittem. Wij zijn hier heel blij mee en danken hun voor deze mooie gift. Wij voelen ons vereerd dat wij nu al enkele jaren een gift van deze wereldwinkel mogen ontvangen.

 Nieuw project “Trash Hero Fako”

Iedereen kent de beelden van plastic en ander afval op stranden en in de oceanen. Helaas worden ook de wateren in Indonesië vervuild en houden wij al jaren ons hart vast hoe dit verder gaat.

Maar dan, toevallig?, zie ik via Facebook acties van Tony Manusama die zich inzet voor een schonere wereld vooral gericht op het opschonen van stranden en dorpen in en rondom Indonesië. Hij werkt voor Trash Hero World. Trash Hero heeft vooral in Zuid Oost Azië   projecten lopen waar zeer actief en met veel enthousiasme en motivatie gewerkt wordt aan een schonere wereld. Opruimzaterdagen zijn in het leven geroepen. Vele dorpen sluiten zich er bij aan.

Via berichtjes over en weer met Tony Manusama is aan ons de vraag gesteld of wij samen met Dhina Nahumarury (voorzitter Trash Hero Ambon) een Trash Hero Fako willen opstarten.  Zodat ook op Kei Besar deze geweldige actie overgenomen wordt. Dhina S Nahumarury hoofd van  Trash Hero Ambon zal de mensen van Fako begeleiden naar de oprichting van Trash Hero Fako.

Tijdens ons verblijf op de Molukken zullen wij in contact komen met mevr. Nahumarury. Stichting Mheer voor Fako is in deze dan de bemiddelaar tussen Trash Hero Ambon en inwoners van Fako. Wij hopen op een goede klik waardoor er een mooi programma en bewustwording geactiveerd kan worden.

Hoe kunnen arme gemeenschappen betalen om het programma te betalen? De materialen, inclusief de gedrukte boeken en t-shirts, worden allemaal gratis verstrekt aan lokale scholen en gemeenschapsgroepen in Zuidoost-Azië. Dit wordt mogelijk gemaakt door donaties van een recent crowdfunding-campagne van Trash Hero World.

De activiteiten zelf worden in de regel begeleid door docenten of vrijwilligers in de lokale afdelingen.

 

 

 

 

 

 

TRASH HERO FAKO, KIDS PROGRAMMA

 

Een betere milieutoekomst vereist een beter milieubewustzijn voor toekomstige generaties. Met andere woorden, je moet kinderen aanspreken!

 

Wat is het idee? Trash Hero-educatie gaat helemaal over hands-on, ervaringsgericht leren. Het verhalenboek van de kinderen biedt het materiaal om kinderen te betrekken en motiveert hen vervolgens om een ‚Äč‚Äčreeks uitdagingen aan te gaan om afval te reinigen en verspilling in hun dagelijks leven te verminderen. De herhaalde acties leiden tot beloningen zoals het felbegeerde Trash Hero-t-shirt - en hopelijk tot gedragsverandering op de lange termijn.

 

Over wat voor soort acties hebben we het? Kinderen krijgen punten voor deelname aan opruimacties in hun wijk (gerund door Trash Hero of anderen), voor het gebruik van alternatieven voor plastic flessen en tassen voor eenmalig gebruik, voor het weigeren van plastic rietjes, en voor recycling en upcycling. De activiteiten worden gedaan als een klas- of gemeenschapsgroep, dus er is voldoende motivatie en ruimte voor gezonde competitie tussen de kinderen.

 

Wij hopen dat dit project goed wordt opgenomen in Fako en zo een vervolg krijgt op heel Kei Besar voor een schonere wereld.

 

Ibiza markt Gronsveld en Kleurrijk Hatert Nijmegen

Op 2 en 3 juni hebben we met een stand deelgenomen aan de Ibiza markt in Gronsveld. Een zeer speciale sfeer, mede door het zonnetje en het speciale publiek waande je je op een eiland als Ibiza.

Op 24 juni was er weer de Kleurrijk Hatert Markt in Nijmegen. Al meerdere jaren staan we samen met de 3e generatie met roots in Fako op deze markt. Door verkoop van 2e hands spullen, lekkere Molukse hapjes en de vele giften was het een zeer geslaagde dag die de kas van stichting Mheer voor Fako goed gespekt heeft.

Bezoek projecten en Fako

Dit jaar zullen 4 bestuursleden van stichting Mheer voor Fako afreizen naar Fako. Te weten Lambert Jongnain, Sandra Titahena, Annelien Hemink en Josee Mergelsberg. Het hele reisgezelschap bestaat uit 9 personen. Het zal uiteraard weer een fijn weerzien zijn met de bevolking van Fako.

 

We zullen ook een bezoek brengen aan familie van usi Eby Jamco Renwarin (Kei Kecil), die in 2009- 2014 tuin- en kleinveeprojecten met financiële steun van stichting Mheer voor Fako heeft opgestart en begeleidt. In 2016 brachten we een bezoek aan haar om haar ons medeleven te tonen met het overlijden van haar man, bung Hero, die dat voorjaar overleden was. Dit jaar zullen we beiden niet meer aantreffen want usi Eby is dit voorjaar overleden. 2 mensen die zo hard vochten voor de medemensen van de Kei-eilanden  nog zo jong waren en nog zoveel wilde betekenen voor de ander. Usi Eby vertelde ons ooit dat toen haar man haar ten huwelijk vroeg dat zij aangaf dat hij er dan rekening mee moest houden dat er van haar bord meer mensen aten. Ik vond dit zo’n mooie verwoording van haar manier van leven. Zowel usi Eby alsook bung Hero straalden een wolk van positiviteit, warmte en daadkracht uit. We voelen ons vereerd dat we hun beiden hebben mogen leren kennen.

 

Usi Eby en bung Hero we zullen jullie missen, dank voor jullie werk.

Dit jaar zullen we na het bezoek aan Fako met 7 personen verder door reizen naar Papua, de meest oostelijke provincie van Indonesië.

De kaart van Indonesië met in het midden van de woorden Papua, Molukken en Oost Timor de Kei eilanden.

In december zullen we in de nieuwsbrief berichten over onze ervaringen van de reis naar Fako en de voortgang van de projecten.

 

Wij wensen iedereen een zonnige en mooie zomer en bedankt voor de getoonde interesse en/of donatie.

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder