Stichting "Mheer voor Fako"

April 2017

Voorjaar

Dit voorjaar stond weer in het teken van actie voor de studenten van Fako.

Bij de 1% club hadden we een campagne opgestart met de naam” universiteit: een droom komt uit”. Via deze online crowdfundingsite hopen we een mooi bedrag bij elkaar te krijgen voor de studenten uit Fako zodat zij weer een jaar verder kunnen studeren. Als fundraiser heb ik een sponsorloop gelopen van 8 maal 7 km. Tijdens deze lopen werd ik ondersteund door medebestuursleden en of familieleden. Allen hartelijk dank hiervoor.

Deze wandelroutes brachten ook het voorjaar naar boven waar ik enorm van genoten heb. Een kleine impressie wat we zoal tegenkwamen onderweg.

In de nieuwsbrief staan foto's

Naast de sponsorloop hadden we ook een nieuwe actie; “nootmuskaat voor uw donatie”.

Met deze actie hebben we de middenstand in Noorbeek en Mheer bezocht voor steun aan de studenten. Het opgehaalde bedrag is gestort bij de campagne van de 1%club. Alle middenstanders  die ons ondersteund hebben bij deze actie van harte bedankt.

De campagne bij de 1% club is op 10 april gesloten en we hebben in totaal een bedrag van 726 euro opgehaald.

Jaarvergadering

Op woensdag 29 maart hebben we de jaarvergadering gehouden.

Tijdens deze vergadering zijn de huidige bestuursleden unaniem herkozen voor de duur van 3 jaar.  Voorzitter: Annelien Hemink, Penningmester: Sandra Titahena, Secretaris: Josée Mergelsberg, bestuurslid: Lambert Jongnain en Heidi Kupper.

Het jaarverslag en het financieel jaarverslag zijn voorgedragen. In het overzicht van onze penningmeester Sandra zien we dat we het afgelopen jaar minder inkomsten hebben gehad dan het jaar ervoor en de uitgaven groter waren. Vorig jaar hebben we grotere eenmalige giften/ subsidies ontvangen en de uitgaven waren vooral groter ivm de kosten van het Kosthuis in Ngurdu voor de scholieren van de middelbare school. Samen hebben we gekeken wat de mogelijkheden zijn voor de komende jaren wat betreft de studenten aan de universiteit omdat we merken dat dit financieel steeds moeilijker wordt om te realiseren.

Het financieel jaarverslag staat op onze website waar u een kijkje kunt nemen.

Universiteit

Dit voorjaar kregen we een verzoek vanuit Fako om het nieuwe studiejaar 5 nieuwe studenten toe te voegen aan het project voor universiteit.  5 Scholieren die de 6 jaren middelbaar onderwijs met succes hebben afgesloten en graag verder zouden willen gaan studeren. Doordat hun ouders niet de financiele middelen hebben doen zij beroep op onze stichting. Dit zijn 1. Juana Jongnain, Marlina Jehuanan, Naomi Jehuanan, Debora Rahayaan en Obaja Rahayaan. Aangezien de inkomsten het laaste jaar minder zijn en het niet makkelijk is om nieuwe inkomsten te krijgen hebben we helaas een besluit moeten nemen om geen nieuwe studenten aan de groep toe te voegen. Dit is een moeilijke beslissing maar we moeten realistisch blijven naar onze draagkracht toe.

De 6 studenten die nu in het project zitten blijven we wel verder ondersteunen totdat zij hun universitaire opleiding afgerond hebben. Met de inkomsten die wij jaarlijks ontvangen kunnen we het project middelbaar onderwijs wel blijven voortzetten voor een groep van 23 scholieren per jaar.

3 studenten die elders studeren zijn:

Juliana Jongnain volgt de studie Theologie in Fak Fak, Papua en wil graag dominee worden.

Zij zit nu in het 3e jaar

Alida studeert een medische richting in Tual en wil graag de verpleging in.

Zij zit nu in het 2e jaar

Elis Novita studeert biologie in Jakarta en wil graaag Guru (leraaar) biologie worden.

Zij zit in het 1e jaar

Bezoek aan universiteit Patimura te Ambon

Op 22 oktober hebben we een bezoek gebracht aan de Patimura universiteit te Ambon, de 3 studenten uit Fako die daar studeren zijn bij ons in het hotel op bezoek geweest waar we hun beter hebben leren kennen. We hebben de studenten geinterviewd om een beter beeld te krijgen hoe hun leven eruit ziet als student zo ver van hun ouderlijk huis.

Christopol Aktawlora: Christopol studeert pedagogiek en zit nu in het 2e jaar. Hij vertelt ons hoe zijn studiedag start. Om 4 uur in de ochtend moet hij opstaan, hij woont in bij een oude oma waar hij dan ook voor moet zorgen. Christopol moet met hout een vuurtje maken om een grote hoeveelheid water te koken voor de hele dag. Hij maakt dan een pan rijst voor hemzelf en de oma. Doet nog verdere huishoudelijke taken en daarna kan hij zich klaar maken om naar de universiteit te gaan waar de lessen om 7 uur beginnen. Het is niet makkelijk maar hij is super blij en dankbaar dat hij de kans heeft gekregen om te gaan studeren.

Derek Soin: Derek studeert aan de Patimura universiteit in Ambon. Hij studeert aardrijkskunde waarmee hij leraar middelbaar onderwijs kan worden ( guru Geographie). Derek woont in Poka, de universiteit campus, samen met een viertal andere studenten op 1 kamer. Hij moet meehelpen in huis en heeft maar beperkt ruimte voor studie in huis. Derek geeft aan tijdens ons bezoek dat hij enorm dankbaar is dat hij deze kans mag krijgen en doet dan ook zijn uiterste best om te slagen. Na de universiteit wil hij graag les gaan geven op de Kei eilanden zijn roots. Hij kan als hij dan een baan heeft ook zijn ouders, broers en zussen ondersteunen aldus Derek.

Overos Jongnain: Overos studeert ook aan de Patimura universiteit te Ambon. Overos volgt de opleiding tot leerkracht basisschool en zou graag als zij klaar is les gaan geven in Fako. Deze opleiding duurt 4 jaar. Overos zat op het moment dat wij in Ambon waren (oktober 2016) nog in een kosthuis met vele studenten samen. Zij kon daar amper studeren en moest veel taken in huis doen. Alles gebeurt op de grond, slapen en studeren. Overos heeft les in een dependance aan de overkant van het water en moet dan eerst met een busje dan met een boot en weer met een busje voordat zij op de plaats van bestemming is. Dit is niet alleen tijdrovend maar ook nog eens erg duur. Overos vertelde ons dat zij samen met een vriendin een kamer aan de overkant zou kunnen huren maar dan moet zij meer kostgeld betalen 250.000 rupiah per maand (17 euro per maand). We hebben samen gezocht naar een mogelijkheid zodat zij inderdaad met haar vriendin die kamer kunnen gaan bewonen waardoor zij dichtbij de universiteit is en meer ruimte heeft om te kunnen studeren thuis. Stichting Mheer voor Fako heeft toegezegd dat we om de maand het bedrag betalen en de andere maand betaalt haar moeder. Dit is ook met haar moeder besproken en zij gaat akkoord. Zij vindt het ook belangrijk dat Overos niet meer zoveel hoeft te reizen wat niet zonder gevaar is voor een jonge meid.

We hopen dat Overos, Derek, Christopol, Juliana, Elis Novita en Alida  een sprong uit de armoede kunnen maken nadat zij hun studie afgesloten hebben.

Middelbare school

Doordat 5 scholieren het middelbaar onderwijs verlaten, omdat zij deze positief hebben afgesloten, stromen dit jaar 5 nieuwe scholieren in bij het middelbaar onderwijs. Dit zijn: Marlisa Renfarak, Fenesia Kilmanun, Windi Jongnain, Agner Fader en Lewi Ohoimuar. Wij wensen hun allemaal een plezierige en leerzame schooltijd toe.

Markten

Op 25 juni staan we met een stand op de markt in Hatert Nijmegen samen met een groep van de 3e en 4e generatie uit Fako.

 

 

We wensen iedereen een fijne zomer toe

Bedankt

 

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder