Stichting "Mheer voor Fako"

Juli  2017

stichting Mheer voor Fako, 10 jaar

12 juli 2007, de akten zijn getekend en stichting Mheer voor Fako is een feit.

Dit jaar dus 10 jaar geleden. In al deze jaren hebben een groepje vrijwilligers zich ingezet voor diverse projecten op de Kei eilanden en meer specifiek voor Fako, een kampong op Kei Besar.

Stichting Mheer voor Fako is trots  op wat we afgelopen jaren hebben bereikt.

Hoofddoel van onze projecten is gericht op onderwijs en hierin is een mooi resultaat te zien na al die jaren. Leerlingen die eerst niet verder konden dan het basisonderwijs, studeren nu aan de universiteit dankzij de financiële ondersteuning al die jaren door stichting Mheer voor Fako.

Dankzij de steun van de vele donateurs, organisaties en opbrengsten op de markten, kon stichting Mheer voor Fako vele tientallen kinderen uit Fako de kans geven zich te ontwikkelen. Zij kunnen in de toekomst beter voor zichzelf en voor hun gezinnen zorgen en hebben meer kans op een baan.

Van harte bedankt voor uw betrokkenheid hierbij.

Wij hopen dat u ook de komende jaren ons werk zult blijven volgen en ondersteunen.

Bovenstaande brief is gestuurd naar de vaste donateurs, organisaties en anderen die stichting Mheer voor Fako een warm hart toe dragen of op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan het bereiken van de mooie resultaten de afgelopen 10 jaar. Via de nieuwsbrief willen we ook jullie, lezers van de nieuwsbrief, bedanken voor de interesse die jullie getoond hebben in het werk dat we hier verrichten (diverse acties en markten) en op de Kei eilanden meer in het bijzonder in Fako.

Dus vanaf deze plaats bedankt of zoals men in het Indonesisch zegt:

Terima kasih banyak

Ontstaan stichting Mheer voor Fako

Zoals de meesten van jullie weten is stichting Mheer voor Fako onstaan na een bezoek aan Fako door Lambert en Josée. Het was een familie bezoek. De ouders van Lambert zijn beiden geboren en getogen in Fako en in 1951 met vele KNIL soldaten naar Nederland gekomen. Over deze gebeurtenis zijn vele boeken geschreven; een deel uit de geschiedenis met vele gevolgen.

Veel familie van Lambert woont dus nog in Fako vandaar het bezoek in oktober 2006 aan Fako.

Zoals familie, die al eerder bezoeken hadden  gebracht aan Fako in de loop der jaren, namen ook wij spullen mee voor school zoals schriften en pennen.

Tijdens het overhandigen van deze spullen kwam Lambert in gesprek met de leerkrachten van de basisschool van Fako. Hier werden de problemen besproken dat er in Fako ongeveer 45 kinderen het basisonderwijs niet konden volgen omdat de ouders het verplichte schooluniform niet konden betalen. Op dat moment gingen plus minus 100 kinderen wel naar school, dat betekent dat bijna 1 op de 3 kinderen in Fako geen onderwijs volgden.

Met deze vraag zijn wij destijds naar huis gegaan en zijn te rade gegaan wat we voor de kinderen van Fako zouden kunnen betekenen. Via een mailactie rondom de kerstperiode onder vrienden en bekenden hadden we al vrij snel het geld bij elkaar om de 45 schooluniformen te kopen.

In februari 2007 is het geld opgestuurd waardoor 45 kinderen van Fako nu wel onderwijs konden volgen wat wel weer voor een volgend probleem zorgde; De school was te klein voor zoveel kinderen en daardoor kwam de volgende vraag uit Fako om de school uit te breiden.

enkele fotos uit 2006 (in nieuwsbrief)

Tijdens de pauze van school spelen de kinderen die naar school gaan samen met de kinderen die niet naar school gaan.

De basisschool van Fako is een Christelijke school (Protestants).

Er wordt gebeden voor en na de lessen.

Op onderstaande foto, gemaakt in 2006, staan nog vele kinderen zonder schoenen aan.

Nu,na 10 jaar hebben de meeste kinderen gymschoenen en sokken aan. Een enkeling loopt nog op slippers.

Inmiddels hadden we in Mheer een groepje bereid gevonden om ons te ondersteunen om een stichting in het leven te roepen om de aanvragen te kunnen realiseren. De naam voor de stichting kwam uit de gedachten dat Mheer, het dorp waar Josee toen woonde, symbolisch staat voor de dorpen in Limburg en Fako voor de dorpen op Kei Besar. Verder bedacht Lambert dat het woord Mheer ook kan staan voor: Maju Harapan Economie Ewaf Rayat (in hoop streven voor een betere economie voor de bevolking van Kei Besar).

 

Op 12 juli 2007 zijn we met een afvaardiging van de toenmalige groep naar het advocatenkantoor Achten en Thissen gestapt waar de akten getekend werden en stichting Mheer voor Fako een feit werd.

 

De vrijwilligers die in 2007 stichting Mheer voor Fako ondersteunden waren:

Tiny Duijkers Senden, Thea Mourmans, Elfriede Mergelsberg, Maria Mergelsberg, Hannes Senden, Lambert Jongnain en Josée Mergelsberg

 

Werkgroep 2017 bestaat uit:

Voorzitter: Annelien hemink

Penningmeester: Sandra Titahena

Secretaris: Josée Mergelsberg

Bestuurslid: Lambert Jongnain

Bestuurslid: Heidi Kupper

Vrijwilligers zijn:  Maria Mergelsberg, Thea Mourmans, Marieke Kupper Senden

Oliver Kupper Senden

Projecten van de afgelopen 10 jaar.

  1. Aanschaf 45 schooluniformen voor basisschool Fako (feb 2007)
  2. Bouw van lerarenkamer en toiletten (oktober 2007)
  3. Renovatie van een deel van de basisschool na een zware storm (2008)
  4. Aanleg speelplaats bij basisschool voor sport en spel (feb 2009)
  5. Kerstpakket voor ieder gezin in Fako (baal rijst, suiker, bloem en zeep Kerst 2009)
  6. Diverse tuin en kleinvee projecten op Kei Kecil en Fako (2009 – 2013)
  7. Aanschaf 2 motoren voor motortaxie in Fako (2013)
  8. Bouw kosthuis voor middelbare scholieren in Ngurdu nabij Elat (2014-2016)

Lopende projecten zijn:

  1. Financiele ondersteuning aan jaarlijks 23 scholieren middelbaar onderwijs. (vanaf 2009)
  2. Financiele ondersteuning aan 6 studenten uit Fako naar universiteit (vanaf 2015)

Juliana Jongnain, het meisje waar ik in 2006 een foto van maakte zonder te weten wie zij was en hoe zij verder een rode draad zou gaan vormen de jaren daarna. Toen wij in 2007 een website opzette werd de foto van Juliana, de foto op het voorblad van de website van stichting Mheer voor Fako.

Toen wij in 2008 een half jaar verbleven in Fako maakten wij kennis met Juliana. Zij was het 3e kind op rij in een gezin met 8 kinderen. De oudste 2 volgden middelbaar onderwijs en toen het de beurt was voor Juliana kreeg haar 1 jaar jongere broertje de kans om verder te studeren. Juliana viel buiten de boot want de ouders konden maar 3 kinderen verder laten studeren voor een vierde was geen geld. Juliana was in 2008 net klaar met de basisschool en hielp haar moeder mee in het huishouden en verzorgde de kleindere broertjes en zusjes.

We kwamen ook in gesprek met de ouders over deze situatie een situatie die in Fako heel gewoon is. Verder studeren na de basisschool is voor mensen met geld aldus de vader. En het feit dat Juliana moest schuiven voor haar jongere broetje, ook dat was voor hun de normaalste zaak van de wereld. Jongens moeten later de kost  gaan verdienen voor hun gezinnen dus dan was het belangrijker dat hij verder ging. Indien er voldoende geld was dan zou Juliana ook hebben kunnen studeren het was niet zo dat zij thuis bleef omdat zij thuis nodig was.

Ook bij andere gesprekken kwam steeds weer dit thema naar boven. Het ontbreekt aan financiele middelen daarom gaan kinderen niet verder leren.

Toen is het idee ontstaan om kinderen van Fako te gaan ondersteunen in het voortgezet onderwijs. In 2009 hebben we dit plan bij thuiskomst aan de werkgroep voorgelegd en zijn er na goedkeuring mee aan de slag gegaan.

Voor Juliana ging een droom in vervulling, zij kon nu naar de middelbare school. Na 6 jaar middelbaar onderwijs heeft zij samen met 5 andere scholieren de stap zelfs mogen maken naar de universiteit. Juliana studeert in Fak Fak in Papua voor dominee en is stichting Mheer voor Fako dankbaar hiervoor.

Kleurrijk Hatert

Op 25 juni stonden we weer op de markt in Hatert een wijk van Nijmegen.

Op de Kleurrijk Hatert markt staan we samen met een groep van de 3e generatie uit Fako. Het weer was wisselend soms zon dan weer een fikse bui.

Op zo’n dag als deze voel je de saamhorigheid om iets te willen betekenen voor Fako. Door het jaar heen heeft iedereen een druk bestaan en worden we meegenomen in de waan van de dag maar op deze dag staat iedereen even stil bij de mensen / families in Fako die het met minder moeten zien te redden.

Wij stonden met de spullen van onze stichting naast de kraam van de 3e generatie die vooral 2e hands spullen aan de man brachten.

Ondanks dat het weer wat minder was was de opbrengst weer geweldig.

Als groep hebben we ook even stil gestaan bij de actie die op die dag was in Limburg. De mensenketting tegen de kerncentrale Tihange.

Een klein deel van de mensenketting stond dus in Nijmegen zo toonden wij ons solidair met al die duizenden mensen tussen Aken en Tihange.

 

Wij wensen iedereen een warme zomer toe en nogmaals bedankt voor alle steun aan stichting Mheer voor Fako.

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder