Stichting "Mheer voor Fako"

Juli   2014

Nieuwsbrief stichting Mheer voor Fako

Secretariaat verhuist

Doordat het secretariaat van stichting Mheer voor Fako verhuist naar Maastricht, zou je kunnen denken dat ook de naam van onze stichting gaat veranderen. Maar de naam Mheer heeft meer betekenis waardoor de naam blijft bestaan. Zo is de stichting ontstaan vanuit Mheer, en hebben de letters van m.h.e.e.r. ook een andere betekenis: Maju Harapan Economie Ewaf Rayat wat vanuit het Indonesisch betekent: vooruit streven in hoop voor een betere economie voor de bevolking van Ewaf (vroegere benaming van Kei). Daarnaast is m(h)eer het tegenovergestelde van minder, waarop onze doelen gericht zijn.

Verder woont onze voorzitter in Mheer en wij zullen  ook de komende jaren actief blijven op de verschillende markten van Mheer.

Dus reden genoeg om de naam Mheer te blijven dragen in onze naam.

Start schooljaar Elat

Op 29 april is een bedrag van 2500 euro opgestuurd naar Fako voor het nieuwe schooljaar middelbaar onderwijs van 23 leerlingen.

Wij wensen hun veel succes toe.

Het meisje op de foto hierboven (links vooraan) is Octovina, zij was in 2009 zo blij dat zij in de groep werd opgenomen om naar het middelbaar onderwijs te kunnen gaan. Zij is een nakomeling en woonde op dat moment alleen met haar oudere moeder. Moeder wilde dat jaar samen met Oktovina vertrekken naar Papoea waar een andere dochter, zus van Oktovina, woont. Maar toen duidelijk werd dat Oktovina door stichting Mheer voor Fako financieel ondersteund zou worden en daardoor naar de middelbaar school mocht, zijn zij in Fako gebleven. Dit komende schooljaar zou haar laatste schooljaar middelbaar onderwijs zijn en zou zij na 3 jaar SMP en 3 jaar SMA een mooi diploma op zak hebben maar helaas verliep alles anders dan gepland. Zij raakte begin van afgelopen schooljaar zwanger en is op dit moment alsnog met haar moeder vertrokken naar Papoea. Ondanks dat zij  haar diploma niet heeft,  heeft zij wel kennis opgedaan en dat kan niemand haar meer afnemen. Wij wensen haar en haar kindje het allerbeste.

Voortgang kosthuis, ojecproject

Nadat de grond in Elat was aangekocht heeft het project door diverse redenen enige tijd stilgelegen. Selomi heeft een bericht gestuurd met uitleg hoe nu verder. Houtwerk is aangeschaft en stenen, cement en ijzer is besteld. Tijdens het uitkomen van deze nieuwsbrief zal alles al op de plaats van bestemming zijn. Daarna kan de werkelijke start gemaakt worden aan de bouw van het kosthuis.

Wat betreft het ojecproject (motortaxieproject) loopt alles naar wens. Er zijn 2 nieuwe motoren aangeschaft waarvan 1 voor een deel op krediet. Beide motorrijders moeten nu per week 350.000,- rupiah afdragen aan Selomi zodat zij per maand een bedrag van meer dan twee en een half miljoen rupiah kan terug betalen aan de motorverkoper. Volgens berichten gaat dit goed.

Om een beeld te krijgen hoe hard de beide motorrijders moeten werken het volgende: Een rit met een motortaxie bv van Fako naar Elat (havenplaats op Kei Besar) kost 25.000,- rupiah, Om per week een bedrag van 350.000 rupiah af te kunnen dragen moeten zij p.p 14 ritten maken, daarnaast moeten zij ook wat over houden voor het gezin en om de benzine te betalen. Dus zij zullen dan zeker 20 ritten per week moeten rijden.

Een hele klus maar dan zijn ze ook na een half jaar af van de afbetaling en kunnen dan geld verdienen voor de groot - families.

Subsidie Gemeente Eijsden Margraten

Op 24 april heeft gemeente Eijsden Margraten een subsidie toegekend

van €  500,- voor het te bouwen nieuwe kosthuis te Elat.

Gelet op de inhoud en de aard van het project en de verbondenheid met inwoners/vrijwilligers van onze gemeente worden uw initiatieven een warm hart toegedragen, wij wensen u veel succes toe met dit project”, aldus Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eijsden Margraten.

Aangezien de gemeente eerder een bedrag van € 500,- als subsidie geschonken heeft voor de toen nog geplande renovatie van het oude kosthuis worden de beide subsidies samengevoegd en mogen wij een bedrag van € 1000,- toevoegen aan het project Nieuw Kosthuis Elat.

Stichting Wereldwijd

Op 22 april en 11 juni waren Sandra en Josée aanwezig op bijeenkomsten die Peter Gilissen van stichting Wereldwijd te Eckelrade georganiseerd heeft samen met Roger Deckers van gemeente Eijsden Margraten. Een bijeenkomst voor alle mensen in de gemeente die zich inzetten voor het goede doel. Naast onze stichting waren diverse andere stichtingen aanwezig. Dit jaar bestaat stichting Wereldwijd 30 jaar en daar willen zij in september stil bij staan. Naast het programma dat zij wijden aan dit jubileum wordt er op 14 september een Wereldmarkt georganiseerd waar alle hulporganisaties van de gemeente Eijsden Margraten voor goede doelen aan deel kunnen nemen.
 

Verder heeft Roger Decker uitleg gegeven over het beleid dat de gemeente Eijsden Margraten voert ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking. Doordat de gemeente sinds kort pas is samengevoegd bestaat er nog geen eenduidig beleid, zodra dit bekend is zullen de organisaties op de hoogte gehouden worden. Er is ook gekeken naar mogelijkheden waarbij de gemeente activiteiten kan faciliteren. Meer kenbaar maken van de bestaande organisaties die zich inzetten voor het goede doel, is een van de punten die in de toekomst aandacht vragen. Het waren vruchtbare avonden met mensen die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben namelijk: werken voor mensen waar ook ter wereld die het minder goed hebben.

 

 

Kleurrijk Hatert

Op zondag 29 juni hebben we deelgenomen aan “Kleurrijk Hatert” een markt in de Nijmeegse buurt Hatert waar de Molukse wijk gevestigd is waar Lambert gewoond heeft. Naast onze stand waren er ook 2 stands van de 3e generatie Fakonaren. Een gezellige dag met hetzelfde doel: samen voor Fako. Een fijne opbrengst is dan natuurlijk mooi meegenomen. Opbrengsten gaan naar het te bouwen kosthuis voor de middelbaar scholieren in Elat

Fakodag

Op 6 september wordt de 1e Fakodag gehouden door stichting Mheer voor Fako.

Deze dag wordt gehouden in de ontspanningsruimte bij de kerk Elim te Hatert, Nijmegen. 

Het eerste deel van de dag is bestemd voor familie en aanhang van de 5 familie’s afkomstig uit Fako, familie Jongnain, familie Waur, familie Patyanan, familie Roinwawan en familie Rahayaan. Uitnodigingen volgen nog.

Vanaf half 2 is iedereen welkom die geïnteresseerd is in de projecten van stichting Mheer voor Fako.

Andere acties

De komende tijd hebben we het druk.

Zo is er een stand op vrijdag 18 juli langs de route van de Nijmeegse vierdaagse.

Verder zijn we te vinden op de Ceciliamarkt te Mheer.

6 September is de Fakodag en 14 september staan we met een stand op de Wereldmarkt bij Wereldwijd te Eckelrade.

We willen iedereen bedanken voor hun bijdrage en wensen jullie allemaal een fijne warme zomer

 

 

 

 

 

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder