Stichting "Mheer voor Fako"

                                                          Juli  2013

 

Nieuwsbrief stichting Mheer voor Fako

Inleiding

1 Juli is het begin van een nieuw schooljaar in Indonesië. Op deze dag starten 23 kinderen uit Fako, gesteund door stichting Mheer voor Fako, aan een nieuw schooljaar te Elat.

Inmiddels gaan 2 kinderen naar het laatste jaar SMA (te vergelijken met HAVO/ VWO) Een groep van 4 kinderen gaan door naar het 2e jaar SMA en 6 leerlingen starten dit jaar met het 1e jaar SMA.  5 kinderen zijn dit jaar over naar het 3e jaar SMP (te vergelijken met MAVO), 3 starten met het 2e jaar SMP en 3 kinderen maken dit jaar de grote stap van het basisonderwijs in Fako naar middelbaar onderwijs in Elat en starten in het 1e jaar SMP.

We wensen hen een succesvol jaar toe.

 

Namen van de 23 kinderen.

SMA klas 3

 1. Alida Rahayaan    (m)
 2. Juliana Jongnain  (m)

SMA klas 2

 1. Zet Soin                   (j)
 2. Oktovina Soin           (m)
 3. Kristovel Aktalora    (j)
 4. Elis Novita Jeuyanan (m)  

 

 2 jongens uit de eerste groep van 8 kinderen zijn gestopt na het beëindigen van de SMP

 

SMA klas 1

 1. Melina Rasit Lutur       (m)
 2. Ovel Ros Jongnain        (m)
 3. Agustinus Batnanlusi    (j)
 4. Derek Soin                   (j)
 5. Herlina Patyanan           (m)
 6. Viana Demais Jeuyanan (m)

 

2 jongens van de 2e groep van 8 kinderen zijn gestopt na het beëindigen van de SMP

 

SMP klas 3,

 1. Meriana Jeuyanan        (m)
 2. Naome Jeuyanan          (m)
 3. Obaja Rahayaan            (j)
 4. Deborah Rahayaan        (m)
 5. Juana Paulina Jongnain  (m)

3 jongens van de 3e groep zijn helaas voortijdig gestopt zonder diploma SMP

SMP klas 2

 1. Menris Lutur        (j)
 2. Desiana Jongnain  (m)
 3. Jolanda Ohoimuar (m)

SMP klas 1

 1. Timo Tina Ohoimuar (m)
 2. Kristina Lutur           (m)
 3. Alfredo Roinwowan   (j)

 

De laatste 6 kinderen zijn ingestroomd doordat anderen afgehaakt hebben.

 

 

M staat voor meisje en J voor jongen, bij de keuze welke kinderen kunnen deelnemen aan ons project zijn meerdere criteria opgenomen. Zo moeten de ouders cq verzorgers geen financiële middelen hebben om de kinderen verder te laten leren, verder is erop gelet dat net zoveel jongens als meisjes een kans moeten krijgen. Helaas haken meer jongens af dan meisjes waardoor de meerderheid op dit moment uit meiden bestaat.

Medische post “Puskesmas”

Toen wij in oktober 2012 in Fako aankwamen vernamen we dat de vorige verpleegster, Anke Patyanan, niet meer werkzaam was in de puskesmas en ook niet meer in Fako woonde. Wij hebben een bezoek gebracht aan de puskesmas en troffen er Octevina Metadua aan, de dochter van het schoolhoofd.

 

Octevina zit in haar laatste jaar van haar opleiding verpleegkunde en heeft de post van Fako als haar stageplaats. Een stageplek zonder stagebegeleiding!!!

We schrokken bij de eerste aanblik want er stond nu buiten een tafeltje en een stoel, helemaal niets meer. Bij ons vorige bezoek was er al niet veel, maar nu was de situatie nog schrijnender. Bij navraag bij de broer van zuster Patyanan komen we niet verder dan dat alle spullen opgesloten zouden zitten in een kast in de puskesmas maar, behalve zuster Patyanan,  heeft niemand hier een sleutel van aldus de broer. Ook de spullen die wij via donaties eerdere jaren aangeleverd hadden zoals de bloeddrukmeter ed zouden in die kast opgeborgen zijn. Na veel vragen en uitzoeken is de kast pas geopend toen wij al in Kei Kecil waren en kregen te horen dat de kast leeg was. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de spullen zodat ze terug kunnen naar de puskesmas waar zij ook horen.

Op zo,n moment sta je dan even te twijfelen wat te doen. We hadden donaties gekregen voor een babyweegschaal die bij het vorige bezoek aan de puskesmas in mei 2011 bovenaan de lijst van noden stond. Nu is de situatie dusdanig veranderd dat de vraag opkomt, “heeft deze weegschaal wel zin?”

Maar als we dan horen hoe ook deze verpleegkundige moet roeien zeg maar zonder riemen dan is het wel weer duidelijk dat het geld heel hard nodig is. Octevina gaat van de gelden de hoogst nodige spullen als verbanden ed halen zodat zij in ieder geval verwondingen goed kan behandelen. Bij thuiskomst de donateur voor deze babyweegschaal op de hoogte gebracht van de situatie en gevraagd of zij er moeite mee heeft dat de gelden naar op dat moment dringendere zaken zijn gegaan. Zij geeft aan dat zij hetzelfde gedaan zou hebben als zij voor deze keuze zou staan.

 

Voortgang kosthuis Elat

Op dit moment zijn we in contact met Impulsis. Impulsis is het gezamenlijk loket voor Nederlandse particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking van Edukans, ICCO en Kerk in Actie. De mogelijkheid wordt bekeken of we via deze organisatie een subsidie voor het kosthuis kunnen ontvangen.

 

Interview

Op zaterdag 20 april zijn we geïnterviewd door Rense van Aarnhem.

Hij doet onderzoek naar de ontwikkelingsgerichte activiteiten van Molukse organisaties in Nederland.

Rense volgt de studie Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit te Utrecht. Het interview was gericht op  onze activiteiten, motivatie en prioriteiten. Dit wil zeggen dat hij kijkt naar de bezigheden van (Molukse) organisaties voor wat betreft de ontwikkelingshulp die zij geven aan de Molukken. Rense zal het verslag van dit onderzoek zodra dit af is naar ons toesturen.

 

Bankzaken

Vanaf 2014 gaan alle handelingen bij de banken Europees. Dit betekent dat voor alle handelingen het Iban nummer noodzakelijk wordt.

Dit geldt ook voor onze stichting uiteraard. Alle “Vrienden van” donateurs zullen binnenkort een mail van ons ontvangen waarin gevraagd wordt het Iban nummer door te geven zodat uw donaties ook in 2014 bij de projecten terecht komt.

 

Acties

Op 18 augustus zullen we met een stand deelnemen aan de sint Cecilia markt te Mheer. Naast verkoop van spulletjes uit Indonesië / Molukken geven we ook informatie over onze stichting en haar projecten. Kom gerust eens kijken.

 

Fakodag

In het najaar (begin oktober) willen we een Fakodag houden in de buurt van Nijmegen. Er is gekozen voor deze regio omdat we vele mensen willen bereiken die hun roots hebben in Fako en pela’s (familie’s uit dorpen waar Fako een verbintenis mee heeft). Door deze dag centraler in het land te houden, hopen wij dat er een grote opkomst zal zijn.

Met de slogan “Ook jij kunt iets betekenen voor Fako” willen we iedereen de mogelijkheid bieden om zich op welke manier dan ook in te zetten voor de bewoners van Fako.

Uiteraard zullen we hier nog  verder over berichten zodra de plannen rond zijn.

 

We wensen jullie een zonnige zomer.

 

 

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder