Stichting "Mheer voor Fako"

December 2014

Participatie

Het woord participatie, actieve deelname, lijkt dit jaar opnieuw te zijn uitgevonden. Wij trekken het liever nog wat breder, wij zouden graag willen dat de armere delen van de wereld ook mogen mee participeren . Door het bieden van onderwijs aan kansarme kinderen uit Fako hopen wij dat deze kinderen later meer kansen krijgen om te kunnen participeren en hierdoor mee mogen genieten van een beetje meer welvaart.

Reis Fako

Op 4 oktober vertrokken Sandra, Lambert en Josée samen met Annelien, onze voorzitter, en haar man Arthur naar Indonesië met als hoofddoel het bezoeken van Fako. Het was een mooie reis en we zijn hartelijk ontvangen in Fako.

Reisverslag van Annelien, onze voorzitter

Een onvergetelijke reis naar Fako

Eind vorig jaar (2013) stelde José tijdens een vergadering van de Stichting de vraag: “Wie van het bestuur wil er volgend jaar mee naar Fako?” Mijn eerste reactie was “willen wel, maar ……” Een dergelijke investering zowel financieel als in tijd zou alleen kunnen in plaats van een zomervakantie en dan samen met mijn partner Arthur

Op 4 oktober van dit jaar was het zo ver, samen met José, Lambert en Sandra vertrokken wij van Schiphol naar Indonesië, uitgezwaaid door familie en vrienden. Een bezoek aan Fako is geen eenvoudige onderneming. Via Jakarta reisden wij naar Ambon en vervolgens met een klein vliegtuigje naar Tual op Kei Kecil. Van daaruit maakten wij met een vol beladen boot de overtocht naar Kei Besar,  in de hoop te blijven drijven.  In de haven van Elat op Kei Besar werden we welkom geheten door de mensen van Stichting Ain ni Ain en familieleden van Lambert. Vanuit Elat was het nog een uur rijden in een tot de nok toe gevuld busje met bagage, en etenswaar voor ons en onze gastfamilie. De weg door de bergen was smal en vol kuilen, de bagage op het dak moest worden vastgehouden door de jonge mannen die op het dak van het busje meereden.
Een kilometer voor  Fako stopte het busje op een berg in het bos en werden Arthur en ik verzocht om mee te komen voor een ceremonie. Alvorens het dorp te mogen betreden, werden wij ingewreven met bladeren,  werd door het oudste lid van de familie Jongnain toestemming en bescherming gevraagd aan de voorvaderen en brachten we een offer in de vorm van tabak, kruiden en munten . Dit was een  erg indrukwekkende ervaring. Nog maar net bekomen van de emoties, werden we bij de ingang van het dorp opnieuw verzocht uit het busje te stappen omdat een groot gezelschap aan de rand van het dorp op ons stond te wachten om ons hartelijk welkom te heten .  Wij werden toegesproken door de secretaris van het dorp, kregen een sjaal uitgereikt, verrast met zang en dans door de schoolkinderen, en naar ons logeeradres gebracht. Het verblijf van ruim een week in Fako heeft een diepe indruk op Arthur en mij achtergelaten. Fako is een klein dorp dat ingeklemd ligt tussen de zee en de bergen. Visvangst is de voornaamste bron van bestaan, waarbij er gevist wordt in uitgeholde boomstammen met handgemaakte harpoenen. De opbrengst is voor eigen gebruik. Daarnaast verbouwen de mensen groente eveneens voor eigen gebruik op de schaarse plekken die er zijn.
Voor ons was het vooral een werkvakantie waarin we diverse vergaderingen hebben gehad met de ouders van de kinderen die wij ondersteunen in het voortgezet  onderwijs en met de Stichting Ain ni Ain, die onze financiële zaken behartigt en de kinderen selecteert die met financiële ondersteuning het middelbaar onderwijs volgen in Elat. Ik was erg onder de indruk over de verantwoorde en betrokken wijze waarop zij hun taak uitvoeren en de  gelden beheren.
In Elat hebben we de middelbare scholen van de kinderen uit ons project bezocht en overleg gehad met de schoolhoofden en leerkrachten. De kinderen doen het gelukkig goed op school, al was een punt van zorg het spijbelgedrag van een aantal kinderen.  23 kinderen uit Fako, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, wonen in een kosthuis in Elat waar nauwelijks toezicht of begeleiding is. Elat is een andere omgeving dan Fako met ‘stadse’ verleidingen en soms onveilige situaties vanwege spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen.
Het kosthuis waar de kinderen nu wonen is een oud houten gebouwtje met slechts een paar ramen en nauwelijks leefruimte voor de kinderen. Het was een prima keus om een nieuw kosthuis op een veiliger plek te bouwen. De ruwbouw van het nieuwe kosthuis was zo goed als gereed tijdens ons bezoek. De volgende fase bestaat uit de bouw van een keuken en wasruimte voor de kinderen. Daarna volgt de inrichting van de gebouwen. Vanwege de onveiligheid en het ontbreken van toezicht op de kinderen hebben we ons, mede op verzoek van school en ouders, een nieuw doel voor de toekomst gesteld: de bouw van een woonruimte bij het kosthuis voor een echtpaar dat toezicht en begeleiding kan geven aan de kinderen.
Om dit doel te kunnen realiseren zullen we nog heel veel acties, markten e.d. moeten organiseren om het noodzakelijke bedrag bij elkaar te krijgen.

Het bezoek aan Fako was voor mij (opnieuw) een confrontatie met de grote verschillen in welvaart in deze wereld en het verschil in toekomst mogelijkheden van kinderen. Het investeren in onderwijs is een eerste stap om hier verandering in te brengen. Ik heb ervaren dat het geld dat wij investeren goed terecht komt en ben des te meer gemotiveerd om door te gaan met ons werk. Ik heb veel respect voor de mensen op Fako die ter plekken het project ondersteunen. Verder ben ik  dankbaar voor de gastvrijheid  die wij hebben ervaren en de bijzondere band die wij hebben gekregen  met  de mensen die wij hebben ontmoet.

Op 17 oktober namen we met een picknick aan het strand afscheid van de mensen die ons dierbaar zijn geworden tijdens dit onvergetelijk verblijf.

Terima kasih !

Ik wens een ieder hele fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar toe.

Annelien Hemink

Kosthuis

Tijdens deze reis hebben we uiteraard ook de projecten bezocht waaronder het nieuwe kosthuis. Het deel waar de kinderen zullen verblijven is nagenoeg klaar. Het ligt op een heel bijzondere plek, wel een hele klim om van de weg tot bij het kosthuis te komen. Het verharden van deze weg is nog een project op zich. Door de  bouw van een  woonhuis voor begeleiders van de kinderen in het kosthuis, hopen wij de problemen die ontstaan door gebrek aan toezicht te kunnen oplossen. Problemen als angst, spijbelen en zwangerschap is niet goed voor de kinderen en belemmeren een goede voortgang in het onderwijs. Bij het opstarten van het project “Financiële ondersteuning middelbare scholieren” waren er afspraken gemaakt met de ouders dat zij op toerbeurt op zouden gaan passen in het kosthuis. Dit heeft maar kort geduurd want er komen dan toch ook wel de praktische onmogelijkheden naar boven. Vele ouders hebben thuis nog een kroost aan kinderen en er moet ook gewerkt worden in hun tuin om dagelijks eten op hun bord te hebben. Van tijd tot tijd is er dan wel een ouder maar het merendeel van de tijd moeten de kinderen voor zichzelf zorgen. 23 Kinderen tussen de 12 en de 18 jaar staan er dan alleen voor.

Dit jaar is samen met de leerlingen gekeken naar de mogelijkheid dat elk ouder kind een jonger kind onder zijn hoede neemt. Dit zou een tijdelijke oplossing  zijn totdat het woonhuis voor begeleiders klaar is en er een structurele oplossing geboden kan worden.

Taak aan stichting Mheer voor Fako het komende jaar; acties e.d. organiseren om zo  de benodigde gelden bij elkaar te sprokkelen en een mooi project te kunnen laten slagen

Middelbare scholieren

Enkele maanden voor onze komst in Fako bleken er onregelmatigheden te zijn geweest op de middelbare scholen die zo uit de hand waren gelopen dat de scholen zowel SMP als SMA 2 weken gesloten waren. Onlusten van 1999/2000 zijn nog te vers waardoor de problemen op school zonder meer zouden kunnen ontaarden in onlusten als destijds. Priesters, dominees en imams hadden de handen vol in hun gemeenschap om de gemoederen te bedaren.

In 2009, nu 5 jaar geleden, startte de eerste groep van 8 kinderen van Fako met het volgen van middelbaar onderwijs in Elat. 5 van deze kinderen hebben de eindstreep bijna gehaald. Julia, het meisje waar het allemaal mee begon, heeft een jaar  bij de SMP mogen overslaan waardoor zij dit voorjaar geslaagd is voor haar SMA. Nu zit Julia in Fak Fak (Papua) waar zij een universitaire opleiding volgt en  dominee wil worden. Julia kon niet verder studeren omdat haar ouders maar geld konden ophoesten voor 3 kinderen die na de lagere school verder mochten studeren. Julia was het derde kind dus eigenlijk had zij geluk was het niet dat direct na haar een broertje kwam die de plaats van Julia mocht innemen. Met het project “Financiele ondersteuning middelbare scholieren” van Mheer voor Fako, heeft zij nu kansen gekregen om haar droom waar te maken en zo uit de armoede spiraal kan komen.    

Subsidie gemeente Eijsden Margraten

Terug kijkend op de 5 jaren van goede samenwerking met onze partner Ain ni Ain in Fako hebben we besloten om ook de komende 5 jaar het project “Financiële ondersteuning middelbare scholieren” voort te zetten.

Gemeente Eijsden Margraten heeft een subsidie verstrekt van 500 euro voor het project “Financiële ondersteuning middelbare scholieren” voor de komende 5 jaren waarvoor onze dank.

Kerstmarkten

Drie weekenden achter elkaar hebben we deelgenomen aan diverse kerstmarkten. De opbrengsten van deze markten vormen een groot deel van de inkomsten voor het lopende project  “Financiële ondersteuning middelbare scholieren”. Samen met de maandelijkse donaties van onze “Vrienden van” donateurs kunnen we dit project ieder jaar door laten gaan en maximaal 25 kinderen een kans op een toekomst geven

Lionsclub Maatricht Euregio

Annelien en Arthur hebben op maandag 8 december een lezing gehouden voor de Lionsclub Maastricht Euregio. De Lionsclub zal 500 euro sponsoren voor het project bouw woonhuis voor begeleiders van de kinderen in het kosthuis.

Wij wensen iedereen een fijne kerst en heel veel liefde en geluk in 2015

 

 

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder