Stichting "Mheer voor Fako"

                                                          December 2012

 

Nieuwsbrief stichting Mheer voor Fako

Inleiding

Op 29 oktober zijn Sandra, Lambert en Josée in Nederland aangekomen na een reis van 4 weken in Indonesië. Een mooie, indrukwekkende maar soms ook een vermoeiende reis. Tijdens deze reis hebben we 12 vluchten gehad, dus veel sjouwen met koffers, tassen ed en vele uren doorbrengen op luchthavens.

Zitten in vliegtuigen van groot naar klein en aankomen op luchthavens van groot naar klein, is op zich al heel indrukwekkend.

Reis naar Fako

Op 6 oktober zijn we aangekomen op Kei Kecil, de dag erna zijn we met de boot overgestoken naar Kei Besar. Op de luchthaven in Kei Kecil werden we opgewacht door familie. Hier hebben we inkopen (zakken rijst e.d.) gedaan voor het verblijf in Fako. De oversteek naar Kei Besar hebben we boven op de boot gezeten omdat er binnenin  geen plaats meer was. Uiteindelijk waren we heel blij hiermee want binnen in de boot is het benauwd en boven op de boot zaten we heerlijk in de zon met een zeebriesje en een prachtig uitzicht.

Bij de haven in Elat, Kei Besar, stonden naast familieleden ook de 3 vrijwilligers van stichting Ain ni Ain ons op te wachten. Toen alles van boord gehaald was en ingeladen in het busje zijn we eerst naar het kosthuis gereden waar we werden begroet door de kinderen die daar verblijven. Daarna zijn we doorgereden naar Fako. Er volgt een week met vele gesprekken en bezoeken.

Later in die week hebben we ook gesprekken gevoerd op de SMP en de SMA met schoolhoofden en leerkrachten. Zij zijn bereid om ons te woord te staan over de vorderingen en problemen van de kinderen die door ons ondersteund worden.

Naast het feit dat sommige kinderen het heel goed doen zijn er helaas ook berichten dat enkele kinderen heel vaak afwezig zijn zonder reden. Dit heeft mede te maken met het feit dat de kinderen er vaak alleen voor staan, er is niet altijd een ouder aanwezig in het kosthuis. Dit is een punt wat in de toekomst extra aandacht vraagt.

Aanpak kosthuis

De reis naar Kei Besar zou o.a. in het teken staan van uitbreiding en aanpassing van het kosthuis met toiletten en wasruimten en het vervangen van het bladeren dak door een zinken dak. Helaas blijkt dit bij aankomst niet mogelijk. Redenen waardoor deze aanpassing niet door kon gaan zijn o.a. plaatsgebrek. De grond waar het kosthuis nu staat is niet groot genoeg om een aanbouw te realiseren. Daarnaast is het stuk grond van meerdere eigenaren waardoor het moeilijk wordt om later het huis via een notaris op naam van stichting Mheer voor Fako te laten zetten. Verder verblijven  ook enkele kinderen van familie van deze grondeigenaren in het kosthuis, deze zijn ouder en zorgen vaak voor een slechte sfeer vooral voor de jongste kinderen blijkt dit een probleem.

 

De aannemers, Ateng en August Ohoimuar die zorg zouden gaan dragen voor de aanbouw van sanitaire voorzieningen en de vernieuwing van het dak, kwamen toen met een heel ander voorstel;  een nieuw stenen kosthuis bouwen met meer luxe zoals toiletten en wasruimten. Dit huis kan gebouwd worden in Ngurdu, aan de rand van Elat. Deze plek heeft meerdere voordelen; naast de aanwezigheid van toiletten en wasruimten is het stuk grond groter waardoor ook de mogelijkheden bestaan om groenten te verbouwen voor eigen gebruik voor de kinderen. Verder is de plaats waar het kosthuis komt te staan in een Christenwijk waar ook gezinnen afkomstig uit Fako wonen waardoor er meer sociale controle is op de kinderen. Blijft natuurlijk de noodzaak bestaan dat er gezocht moet worden naar een betere, structurele oplossing voor begeleiding van de kinderen ook in het nieuwe kosthuis.

 

Stichting Mheer voor Fako betaalt, zodra het nieuwe huis gerealiseerd is, huur voor de grond en het kosthuis zelf komt op naam van onze stichting te staan, alles geregeld via een notaris. Al bij al veel voordelen om een nieuw kosthuis te bouwen. Alleen het financiële plaatje ziet er heel anders uit dan bij een verbouwing. Vandaar dat wij in Fako geen beslissing hebben genomen. Wij hebben aangegeven dat wij dit eerst met onze achterban in Nederland moeten bespreken.

 

Op 21 november hebben we met de groep vrijwilligers in Nederland besloten om de bouw van het nieuwe kosthuis op te nemen als nieuw project voor onze stichting.

De begroting en bouwtekening van dit nieuwe kosthuis hebben wij vanuit Fako meegenomen en zal o.a.  gebruikt worden voor fondswerving.

Aan ons nu de opdracht om op zoek te gaan naar sponsoren voor dit nieuwe mooie project zodat de kinderen op een meer veilige en hygiënische wijze kunnen wonen en studeren.

 

Andere projecten

Over de andere projecten, zoals het motortaxi project, informatie inwinnen over kinderen die geen basisonderwijs volgen in Fako en het bezoek aan de medische post, zullen we in de volgende nieuwsbrieven berichten.

 

Trevianum en Global Exploration

Op vrijdagavond 9 november hebben we met een stand gestaan op de interculturele markt bij SG Trevianum te Sittard. Het was de slotavond van Global Exploration ism SG Trevianum Sittard en SG Sophianum uit Gulpen. Een avond voor leerlingen die dit jaar deelgenomen hebben aan de uitwisseling naar ontwikkelingslanden. Tijdens deze markt hebben we de nieuw ingekochte spullen te koop aangeboden en informatie verstrekt over onze stichting en haar projecten.

 

 

Kerstmarkt Mheer

Op 9 december stonden we op de kerstmarkt te Mheer.

Helaas zat het weer niet mee. Startte de dag nog sprookjesachtig wit, enkele uren later regende het met de nodige windstoten. Geen pretje om dan je producten aan de man te brengen. Toch hebben vele schapen een stal gevonden en mogen vele engelen het gloria zingen vanaf een kerstboom. Fijn aan deze markten zijn o.a. ook de bijzondere contacten en speciale verhalen die ontstaan met mensen die op de een of andere manier binding met Indonesië/Molukken hebben.

 

Kerststerretjes Avond Fair

Op 14, 15 en 16 december hebben we voor de eerste keer deelgenomen aan de Kerststerretjes Avondfair in en rond Huize Damiaan te Simpelveld. Een kerstmarkt in de sfeer van Charles Dickens. Onze stand was in de kapel van het klooster wat voor een aparte sfeer zorgde.

Tot slot wensen wij iedereen fijne kerstdagen en veel geluk en een goede gezondheid in het nieuwe jaar.

Bedankt voor uw belangstelling en bijdrage.

 

 

Schaapjes voor verkoop op kerstmarkten.

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder