Stichting "Mheer voor Fako"

April 2015

Online werven

Tijden veranderen en zo ook de wijze van het binnenhalen van gelden voor onze projecten. Online werven is hier een voorbeeld van.

Op 27 januari zijn we gestart met een campagne bij de 1% club. De campagne draagt de naam “water en licht voor middelbare scholieren”.

Via  de 1%Club kun je online op een makkelijke en leuke manier je omgeving mobiliseren om geld en kennis in te zamelen voor jouw idee. Zo wordt je idee een succesvolle campagne.

Onze passie is om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen een positieve verandering teweeg te brengen in hun omgeving, stad, land – of zelfs in de hele wereld. Want wij geloven dat gewone mensen in staat zijn tot buitengewone prestaties. Zo maken we een wereld van verschil.” Aldus de kreet bij de 1%Club.

Kom je met je project bij de 3 meest populaire projecten terecht dan wordt er maandelijks een pot verdeeld van vaste donateurs aan die 1%club.

En wie had dat durven dromen, 2 keer de maandelijkse pot mogen delen omdat we bij de drie meest populaire projecten zaten. Hiermee hebben we het nodige bedrag bij elkaar om in Ngurdu op Kei Besar het kosthuis voor de scholieren te kunnen voorzien van water en licht.
Alle donateurs van harte bedankt, jullie hebben dit project mee mogelijk gemaakt. Dit voorjaar zullen we deze gelden opsturen en kan men aan de slag.

PIF world

PIF World verbindt mensen met non-profit organisaties in grootschalige fondsenwervingsprojecten. Het online crowdsourcing platform is de thuisbasis van meer dan 9.500 geregistreerde fondsenwervers en de participerende non-profits bestaan uit onder andere Plan Nederland, Oxfam Novib, War Child en Amnesty NL. maar ook vele kleinschalige PI (particuliere initiatieven).

PIF world lijkt in zekere zin op de 1%club. Door een donateur bij de 1% club werden we getipt om ook een project te plaatsen bij deze PIF world.  Marieke en ik (Josée) zullen in Amsterdam op 10 april een Bootcamp volgen om de kneepjes van dit vak te leren. Wil je alvast een kijkje nemen? Ga dan naar www.pifworld.com en zoek stichting Mheer voor Fako. Tags: Indonesia en educatie. Bij deze organisatie vragen we een bijdrage voor het te bouwen woonhuis voor begeleiding naast het kosthuis voor de scholieren.

Aanvragen

I.v.m. het nieuwe project “woonhuis voor begeleiding” zijn we nog naarstig op zoek naar donateurs / sponsoren om het project te kunnen laten slagen.

Diverse aanvragen voor donaties zijn verstuurd naar verschillende organisaties. Het is een spannende tijd. Enkele van onze acties hebben in ieder geval al vruchten afgeworpen, de actie bij de 1%club en de aanvraag bij stichting Elisabeth Strouven.

Stichting Elisabeth Strouven

Op maandag 16 maart ontvingen wij bericht van stichting Elisabeth Strouven dat zij onze aanvraag hebben gehonoreerd. Wij zijn hier uiteraard zeer verheugd over en bedanken stichting Elisabeth Strouven voor hun mooie bijdrage aan het project “woonhuis voor begeleiding”.

Jaarvergadering

Zoals iedere stichting of vereniging heeft ook stichting Mheer voor Fako een jaarvergadering. Op 4 maart zaten we bijna voltallig om de tafel, Maria was er niet, zij lag in de lappenmand met een gebroken schouder. We wensen haar veel beterschap toe. Op de jaarvergadering passeren het jaarverslag en het financieel jaarverslag. Het jaarverslag is een samenvatting van de nieuwsbrieven en wie het financieel jaarverslag wil inzien kan dit via onze website: www.stichtingmheervoorfako.nl

Tijdens deze jaarvergadering is ook gekeken naar activiteiten waar wij ons als stichting kunnen presenteren en hoe wij actief kunnen zijn om zo de benodigde gelden bij elkaar te krijgen om het nieuwe project te kunnen laten slagen.  Aansluitend aan de vergadering hebben we samen een film over de reis naar Fako (2014) gekeken. Zo hebben ook de mensen die er nog niet geweest zijn een beter beeld over de Kei eilanden en in het bijzonder Fako.  Fotos hieronder laten een deel van het leven aan zee zien. Er wordt met een handgemaakte harpoen gedoken op vis en anderen, vooral kinderen en ouderen, lopen bij meti besar (grote eb) langs de zee om nog iets eetbaars te vinden. Visjes, slangen of inktvisjes.

Nieuw schooljaar scholieren

Op 7 maart kregen we een telefoontje van Ibu Rahakbauw (onze contactpersoon van het schoolproject)  ivm het aanmelden van nieuwe leerlingen aan het middelbaar onderwijs SMP. Doordat de eerste groep de eindstreep dit jaar gaat halen komen er weer plaatsen vrij voor nieuwe leerlingen. In het schooljaar 2015 / 2016 zullen 23 kinderen uit Fako middels financiële steun van stichting Mheer voor Fako middelbaar onderwijs volgen. In april wordt dan weer een bedrag overgemaakt van €2500,- voor dit project. (€ 100,- euro per leerling per jaar en € 200,- euro voor begeleiding en onkosten van het project aldaar).

Afwerken kosthuis

De ruwbouw van het nieuwe kosthuis was klaar, toen wij in oktober vorig jaar een bezoek brachten. Daarna is men niet verder kunnen gaan omdat wij het laatste deel van het benodigde geld nog moesten opsturen en omdat het vanaf november tot en met maart regenseizoen is en er dan niet veel gedaan kan worden. In april zullen we het laatste deel opsturen en kan men weer verder met de afwerking van het kosthuis. Naast de afwerking zal er ook een verhard pad aangelegd worden van de weg naar het huis en dat zal nog een heel project op zich zijn.

Doorgaans is het geen probleem om via het onverharde pad naar boven te klimmen, maar in moessontijden is het niet te doen. Scholieren met uniformen en witte kousen zullen dan niet zonder vlekken de school bereiken. Dus vooral voor deze tijden is het van belang dat het pad verhard wordt.

Een hele klim om bij het kosthuis te komen maar als je er dan ook bent zit je op een heerlijke plek met een mooi uitzicht, met in de verte de zee.

Contact Omi

Selomi (Omi) is onze contactpersoon in het project kosthuis en woonhuis voor begeleiding. Omi is dominee in een dorp op Kei Besar waar geen telefoon verbinding is. Dus het contact met ons is miniem. Zodra zij weer in andere plaatsen verblijft en bereik heeft neemt zij contact op met ons en kunnen we afspraken ed bespreken.

Op 1 april heeft Sandra na veel heen en weer proberen, contact gehad met Omi. Het oude kosthuis is op dit moment in zo’n slechte staat dat de kinderen zo spoedig mogelijk gaan verhuizen naar het nieuwe kosthuis.

Wij hopen dat dit een verbetering wordt voor de leerlingen wat wonen en studeren betreft. In de volgende nieuwsbrief kunnen we verslag doen over de verhuizing van de kinderen naar Ngurdu.

We bedanken jullie voor de steun en interesse en wensen iedereen een mooi voorjaar.

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder