Stichting "Mheer voor Fako"

April   2014

Nieuwsbrief stichting Mheer voor Fako

PI’s onder de loep

Sarah Kinsbergen bracht de wereld van Particuliere Initiatieven in kaart met haar proefschrift “Behind the pictures”. In het blad My World (mywordl.nl) staat een interview met Sarah over de ontdekkingen die zij deed bij Particuliere Initiatieven. Als kop staat er “de donateur wil wonderen”. Uit haar onderzoek blijkt dat donateurs vaak onrealistische verwachtingen hebben van wat een kleine stichting voor elkaar kan krijgen. Men geeft als donateur het liefst aan stichtingen zonder overhead, gerund door vrijwilligers die actief zijn in het projectland en het liefst veel ervaringen heeft. Volgens Sarah bestaan deze stichtingen wel maar je kunt het vergelijken met witte olifanten.

Hoe ervaren wij deze stelling als eveneens PI?

Bij het schrijven van de nieuwsbrieven merk ik wel dat ook wij niet steeds de prachtverhalen kunnen geven en ook wel eens stuiten op problemen die vooraf niet zichtbaar waren. Volgens Sarah zouden de PI’s meer moeten laten zien wat het werk van hun vraagt, wat het van de partnerorganisatie vraagt, hoeveel uren, dagen  we ermee bezig zijn. Dan pas krijgen donateurs inzicht in hoe complex ontwikkeling is, aldus Sarah Kinsbergen. Wij zullen ons best doen.

Motorproject

Nadat het geld begin december 2013 voor het “ojecproject” aangekomen was in Fako,  is Selomi gaan informeren wat zij het best kunnen kopen. In eerste instantie wilde zij gaan kijken voor 2, 2e hands motoren. Helaas waren er geen goede tweedehands motoren aanwezig. Toen ontstond er een nieuw idee: 1 nieuwe motor kopen en de 2e nieuwe motor aanbetalen en de rest van het bedrag op krediet.  Selomi heeft eerst de toestemming bij ons gevraagd en nadat wij ingestemd hadden, hebben zij 2 nieuwe motoren aangeschaft. Zo kunnen steeds

2 families taxiën en komt er meer geld binnen. Van de opbrengsten betalen zij het resterende bedrag voor de 2e motor af. We wachten nog op fotos.

Soms is het makkelijker om te reizen per motor dan met een busje omdat de wegen erg slecht zijn.

Kosthuis

In februari is een volgend bedrag á 2000 euro (32 miljoen rupiah) opgestuurd naar Fako voor verdere bouw aan het kosthuis.

Verslag ontvangen van de voortgang van het kosthuis is een van de problemen waar wij tegen aan lopen. De begroting is tijdens ons bezoek in oktober 2012 opgesteld, maar de verantwoording over het tot nu toe gebruikte geld komt niet. Via telefoon of via een bericht op facebook horen we dat het project wel voortgang maakt maar om terug te kunnen koppelen naar jullie als donateurs is dit naar onze mening te weinig. Graag lieten we jullie mooie foto’s zien met een verslag van goede vooruitgangen maar communicatie vanuit Fako blijft een moeilijk verhaal.

Toen wij in 2011 naar Fako gingen liepen 2 projecten, “ondersteuning kansarme kinderen naar middelbaar onderwijs” en de diverse tuinprojecten, waar we ook weinig of geen verslag van ontvingen. Bij aankomst vielen onze monden open van wat er allemaal gerealiseerd was. Kinderen gingen naar SMP, houten kosthuis was gebouwd en de tuin en kleinveeprojecten op Kei Kecil waren prachtig om te zien.

Wat we ook nu nodig hebben is vertrouwen en later dit jaar zullen we zelf gaan kijken hoe alles ervoor staat en kunnen we zelf foto’s maken die wij dan aan jullie kunnen tonen.

Jaarvergadering

Op 5 maart hebben wij onze jaarvergadering gehouden. Het jaarverslag als ook het financieel jaarverslag zijn aan bod geweest. Onze penningmeester Sandra heeft naast het financieel verslag van 2013 ook een overzicht gemaakt van 3 opeenvolgende jaren waarin een duidelijk beeld ontstaat wat er veranderd is aan onze in- en uitgaven.

Opmerkelijk is dat de subsidies steeds minder worden en de opbrengsten door “vrienden van” donateurs en opbrengsten van de markten zoals de kerstmarkten steeds meer oplevert.

Ook dit jaar zijn we te vinden op diverse markten: 29 juni Kleurrijk Hatert in Nijmegen, 17 augustus Ceciliamarkt te Mheer en dan nog de verschillende kerstmarkten.

Fakodag

Op zaterdag 6 september wordt er door stichting Mheer voor Fako een Fakodag georganiseerd. Deze dag staat in het teken van ontmoeting, bedenking en ontwikkeling. Door middel van verstrekken van informatie over Fako en onze projecten  hopen wij mensen met roots in Fako en ook andere geïnteresseerden een mooie bezinningsvolle dag te geven . De dag wordt gestart met een bijeenkomst voor alle Fakonaren woonachtig in Nederland. Later zijn ook andere geïnteresseerden welkom en volgt er een mooi programma voor jong en oud. We hebben gekozen voor Nijmegen om zo wat centraler in het land te zijn en hiermee meer families en geïnteresseerden te kunnen bereiken.

Uitnodigingen en verdere informatie zullen nog volgen.

Samenwerking

Stichting Wereldwijd uit Eckelrade heeft alle stichtingen of particulieren in de gemeente Eijsden Margarten die zich op welke manier dan ook inzetten voor projecten wereldwijd, opgeroepen om samen te komen op 22 april. Een medewerker van de gemeente Eijsden Margraten zal hierbij aanwezig zijn. Onze stichting zal uiteraard ook vertegenwoordigd zijn.

Triest bericht

Doordat wij vaker op de Molukken komen raken wij ook steeds meer betrokken bij de mensen die er wonen. Het gaat dan niet alleen meer om de vraag hoe gaat het met de projecten maar ook om de vraag hoe gaat het met die of die.

Als wij eerdere jaren in Ambon op de luchthaven arriveerden werden wij altijd opgewacht door Nehem Wauer, een neef van Lambert, hij is hoofd van de security op de luchthaven, en hij wil dat alle familie uit Nederland goed behandeld wordt bij aankomst. Zijn zoon Johni (28) werkte sinds enkele jaren ook op de luchthaven en begroette ons altijd met een brede lach, vriendelijk en hulpvaardig.

Op 19 februari dit jaar kregen wij bericht dat Johni onverwachts overleden was, men denkt een hartstilstand. Johni die God smeekte voor genezing van zijn vader Nehem (Nehem is al enkele maanden ernstig ziek) wordt zo uit het leven weggetrokken. Deze trieste gebeurtenis staat dan in schril contrast met de positieve ontwikkelingen bij de projecten. Dit is verdriet op afstand.

Johni, we zullen je missen.

 

We wensen jullie een fijn voorjaar en danken jullie voor de steun. Wij hopen met de nieuwsbrieven een beter zicht te geven op de gebeurtenissen hier en in Fako. Zouden er vragen zijn schroom dan niet om deze te stellen via mail info@stichtingmheervoorfako.nl

 

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder