Stichting "Mheer voor Fako"

                                                             April    2013

 

Nieuwsbrief stichting Mheer voor Fako

Inleiding

De wintermaanden zijn voorbij, de lente doet zijn intrede. Deze symboliek zou je kunnen toepassen op het kosthuis voor de kinderen van Fako in Elat. Na het wonen in een huis met vele gebreken en geen luxe hopen wij dat er binnenkort een tijd aanbreekt waarin deze kinderen in een nieuw en beter aangepast kosthuis kunnen gaan wonen. Maar net zoals de lente dit jaar moeite heeft om door te breken is het ook voor de stichting moeilijk om de gewenste financiën voor dit project bij elkaar te krijgen. In deze economisch moeilijke tijd zal dit van ons het uiterste vragen, zodat de lente ook voor deze kinderen kan doorbreken.

 

Voortgang nieuw kosthuis te Elat

Er is een startkapitaal voor de bouw van het nieuwe kosthuis doordat de giften voor de renovatie van het oude kosthuis niet gebruikt zijn. Schenkingen, subsidies en donaties van stichting Elisabeth Strouven, Gemeente Eijsden Margraten en de opbrengst bij de online 1% club hebben voor een mooi bedrag gezorgd maar voor de nieuwbouw hebben we helaas meer nodig. Hier wordt ijverig aan gewerkt.

Facebook Rabo Geld Gunnen

Via Facebook heeft Lambert stichting Mheer voor Fako voorgedragen voor een spaarpotje van € 500,-. voor de bouw van het nieuwe kosthuis via “Rabo Geld Gunnen”. Zo konden vrienden stemmen op deze link en hoe meer stemmen hoe meer kans voor dit spaarpotje. Helaas zaten wij niet bij de eerste 8. Dus Facebookvrienden; bij een volgende keer stemmen op het project.

Limerick

Via mail ontvingen wij een zeer positieve reactie op ons werk en onze website van dhr. Guzz T. Hij heeft onderstaande limerick belangeloos voor ons gemaakt.

Volgens de schrijver heeft stichting Mheer voor Fako méér in zijn mars. Mooi om zo’n compliment te mogen ontvangen.

Een compliment voor iedereen die zich inzet voor stichting Mheer voor Fako.

 

Wol- en handwerkwinkel Margraten

Sinds kort zijn onze schaapjes die wij verkopen op de kerstmarkten ook te koop bij Anita Mingels in de wol- en handwerkwinkel Het Zwarte Schaap te Margraten tegenover de kerk.

Vanaf deze plek bedanken wij Anita voor haar genomen moeite.

 

Basis onderwijs Fako

Tijdens ons bezoek aan Fako in oktober vorig jaar zijn we ook in gesprek geweest met het hoofd van de basisschool dhr. Metadua. Hij is meer dan een jaar hoofd van enkele basisscholen in de buurt en zo ook van Secola Christen  Dessa Fako, de basisschool van Fako. Hij is afkomstig uit Yamtel maar woont nu in Fako.

Als eerste wil hij ons bedanken voor alles wat wij voor de basisschool in het verleden hebben gedaan. Er komt regelmatig bezoek van een schoolinspecteur en hij krijgt dan complimenten over hoe mooi en goed onderhouden het schoolgebouw en het schoolplein in Fako zijn. Hij geeft aan dat deze complimenten eigenlijk bedoeld zijn voor  stichting Mheer voor Fako. Dhr. Metadua is er erg trots op en laat dit ook merken. Op het schoolplein zijn nu ook bankjes en bloembakken geplaatst in opdracht van dhr. Metadua.

Verder in het gesprek stellen wij hem de vraag hoe het kan dat wij toch nog best veel kinderen buiten zien lopen tijdens schooltijd, m.a.w. klopt het dat niet alle kinderen naar school gaan? Hier krijgen wij een ontstellend antwoord op. Er blijken ongeveer 350 kinderen in Fako te wonen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar. Helaas gaan er maar iets meer dan 100 kinderen naar school. Als wij dan informeren hoe dat kan, waarom die kinderen niet gaan en wat eraan gedaan wordt, vertelt hij dat zij als leerkrachten en schoolhoofd vaak gesprekken voeren met ouders van deze kinderen maar dat er geen duidelijk antwoord komt waarom deze kinderen niet naar school gaan. Het is nu zelfs zo dat de kosten van een schooluniform voor het basisonderwijs geen belemmering meer hoeft te zijn. Volgens dhr. Metadua kan hij als schoolhoofd bij de overheid aangeven dat mensen het uniform niet kunnen betalen en dan wordt het betaald door de overheid. Maar wat is dan wel het probleem? Het volgende kan een reden zijn. Mensen op de Kei eilanden beschouwen kinderen als hun oude dag voorziening. Wat gebeurd er met bijna alle kinderen die naar school gaan en verder studeren? Zij verlaten het eiland om betaald werk te gaan zoeken elders in Indonesië wat inhoudt dat deze ouders hun kinderen later niet bij zich in de buurt hebben wonen om voor hun te zorgen. Zoals ik al zei, het kan een reden zijn. Wat ook aan de orde is, is dat  jongvolwassenen die gestudeerd hebben vertrekken en alleen zij die niet naar school zijn geweest achterblijven. Zo is er in Fako geen ander referentiekader waar men mee kan vergelijken. Bijna iedereen die er woont is niet naar school geweest, en hen die toch naar school zijn geweest en weer in Fako zijn komen wonen leven niet luxer dan diegene die niet naar school zijn geweest. Dus dan komt al snel de vraag waarom wel naar school gaan??

Ojek-project (motortaxi-project).

Een aantal jongemannen van Fako hebben in 2011 bij ons een vraag neergelegd of wij hen zouden kunnen ondersteunen met de aanschaf van een motor om daarmee inkomsten te genereren. Zij hebben uitdrukkelijk gevraagd of ook de 3e generatie met roots in Fako, die nu in Nederland wonen, hierin mee willen helpen.

Op 10 maart zijn deze jongeren (de 3e generatie) bij elkaar geweest en hebben plannen gesmeed om inkomsten voor dit project te ontvangen. Via een subsidie van gemeente Eijsden Margraten en opbrengsten van stichting Mheer voor Fako is de helft al bij elkaar. We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Medische post,

Meer hierover kunt u in de volgende nieuwsbrief lezen.

 

Jaarvergadering  

Op 27 februari hebben we een bestuursvergadering gehouden ter voorbereiding op de jaarvergadering met de hele werkgroep van 3 april.

Besproken zijn het jaarverslag en het financieel verslag over 2012,

Verder zijn de mogelijkheden bekeken aan welke activiteiten wij deel kunnen nemen of zelf een activiteit organiseren om zo wat extra geld binnen te krijgen voor het nieuwe kosthuis. Ook zijn er verkiezingen voor bestuur geweest. Sandra en Lambert stelden zich herkiesbaar en zijn unaniem herkozen als bestuurslid.

 

Wij wensen iedereen een zingend, fluitend, zonnig en kleurrijk voorjaar toe.

 

 

 

 

Dank voor jullie steun!

 

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder