Stichting "Mheer voor Fako"

                                                          April   2012  

 

Nieuwsbrief stichting Mheer voor Fako

Inleiding

Na een rustige winterperiode zullen we ook dit jaar weer her en der actief zijn en ons presenteren. Naast verkoop van diverse spullen om inkomen te genereren  willen we ook informatie verstrekken en bewustwording creëren. Zo hebben we op  30 maart deelgenomen aan de interculturele markt  bij het Trevianum te Sittard. Deze bewustwordingsdag werd georganiseerd door Trevianum en Global Exploration. Met een vraagstelling  aan de leerlingen rondom ons project van het “kosthuis”, kwamen mooie discussies los. Het was een ochtend waar menige leerling geprikkeld werd voor het werk rondom ontwikkelingssamenwerking.

 

Communicatie

Van communicatie, zoals wij deze hier in het Westen gewend zijn, is helaas nog geen sprake op de Kei eilanden. Zo heb je op Kei Besar enkel op de hogere bergtoppen bereik  met je mobiele telefoon. Post komt niet tot in de dorpen, deze kunnen de inwoners van de dorpen op gaan halen in het stadje Elat. Door deze slechte communicatie ondervinden wij vaker problemen omdat je voor de lopende projecten wel graag op de hoogte wil blijven hoe alles reilt en zeilt. Om hierin tegemoet te komen hadden wij vorig jaar tijdens ons bezoek contact met Yunitha Roinwawan, een jonge vrouw die wel bekend is met de moderne communicatiemiddelen. Op Kei Kecil zou zij dan via internet verslag kunnen doen van de gang van zaken in Kei Besar. Helaas is dit niet gelopen zoals wij verwacht hadden en hebben we tot begin maart weinig tot geen contact met de projectleiders in Fako gehad. Hierdoor ligt de renovatie van het kosthuis even stil.

 

Verantwoording

Na enkele moeizame telefoongesprekken begin maart zou ibu Rahakbauw iemand in de arm nemen om alsnog via mail contact proberen te leggen. Dit is uiteindelijk gelukt en op 18 maart verstuurde zij via mail het verantwoordingsoverzicht over 2011 /2012. Hierin zijn zeer gedetailleerd de posten van uitgaven genoteerd.

 

Zo zijn er uitgaven geweest voor o.a. schooluniformen (sportuniform, gewone uniform en batik uniform voor speciale dagen), kousen en schoenen, schooltassen, boeken, schriften en pennen. Balen rijst en andere keukenartikelen ontbreken niet op de lijst van uitgaven. Naast de gebruikelijke uitgaven voor school zijn ook uitgaven geweest voor het kosthuis. Deuren zijn voorzien van sloten. Er is een kast gemaakt waar de rijst en andere spullen bewaard worden. Ook deze is voorzien van sloten. Verder zijn er reparaties aan het dak geweest en is er een grote eettafel en 2 banken aangeschaft zodat de leerlingen hun huiswerk nu niet meer op de grond hoeven te maken maar aan tafel kunnen zitten. Verder is er een verlengkabel aangeschaft zodat er op meerdere plaatsen in huis lampen kunnen branden zodat het nu mogelijk is om na 6 uur ’s avonds (dan is het donker in Kei) huiswerk te kunnen maken. Zoals gebruikelijk in Indonesië zijn er naast vergoedingen voor arbeiders die aan het kosthuis gewerkt hebben ook uitgaven geweest voor deze personen voor eten, drinken en roken.

 

 

Ojec: motortaxi

In heel Indonesië is het gebruikelijk dat je naast busjes ook met een motor kunt taxiën, ojec genaamd. Een groep jongeren uit Fako heeft ons gevraagd of het mogelijk is  een motor aan te schaffen zodat zij met deze motor een bron van inkomen hebben. Op dit moment huren zij een motor maar als er dagen zijn dat de opbrengst niet groot is, en er toch huur betaald moet worden dan wordt er die dagen niets verdiend. De vraag van deze jongeren was om ook de 3e generatie (van Fako) hier in Nederland te vragen of zij mee willen helpen om dit project te realiseren. Onze stichting zal hun hierbij ondersteunen.

Jaarvergadering

Op 7 maart was de jaarvergadering van stichting Mheer voor Fako.

Tijdens deze vergadering zijn bestuursverkiezingen geweest, herkiesbaar waren Annelien en Josée. Beiden zijn herkozen als bestuurslid. Tiny legt na 5 jaar het penningmeesterschap neer en treed af als bestuurslid, zij blijft wel nog op vrijwillige basis actief. Tiny ontvangt als dank voor haar goede diensten een gevuld mandje uit Fako. Heidi Kupper is als nieuw bestuurslid gekozen. Heidi is de moeder van Oliver Kupper. Sandra gaat de taak van penningmeester op zich nemen.

Tijdens deze jaarvergadering is een terugblik op het afgelopen jaar geweest via het jaarverslag en het financieel jaarverslag.

Met een vooruitblik hebben we gekeken naar de mogelijke activiteiten waaraan de stichting dit jaar deel gaat nemen. Naast deelname aan de interculturele markt bij het Trevianum, zullen we met een stand staan op de st. Ceciliamarkt en de kerstmarkt te Mheer. Ook zijn er onderhandelingen om deel te nemen aan de Kertsterretjes Avond Fair in en rond het Damiaanhuis in Simpelveld.

 

We wensen jullie een fijn voorjaar en bedankt voor jullie steun.

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder