Stichting "Mheer voor Fako"

financieel jaarverslag 2017

 

in kas 1-1-2017

6365,71

inkomsten 2017

 

Maandelijkse vaste donaties

1360,00
Subsidie gemeente Eijsden Margraten 1000,00
Gift Wereldwinkel Wittem   500,00
Gift in wereldwinkel Wittem     56,09
Opbrengst 1 % club   675,18
Losse giften   193,89
Opbrengst verkoop markten 1754,45
Losse verkoop   682,50
rente spaarrekening       1,91

Totaal inkomsten 2017

6224,02

Uitgaven 2017

 

Bankkosten

   148,63
Web kosten (Spin in het Web)     99,00
Telefoonkosten     18,00
Huur standplaatsen markten    232,75
Projecten Fako middelbare scholieren  2500,00
Projecten Fako begeleiding scholieren    750,00
Aanleg en aansluiting electra kosthuis    591,42
Projecten Fako studenten  1875,00
Kosten vernieuwing zinken dak na storm    125,00
Collegegeld en inschrijving Juana Jongnain    370,00
Secretariaatskosten postzegels en bedankkaarten    110,63
Inkopen voor markten    275,66
Inkoop kalenders voor verkoop    110,31
Bijdrage aan nieuwe kerk Fako    325,00

Totaal uitgaven 2017

7532,00

saldo in kas op 31-12-2017 5067,73

 

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder