Stichting "Mheer voor Fako"

Financieel jaarverslag 2014

 
in kas 01-01-2014   €  5770,88

Inkomsten 2014

 
vaste maandelijkse donaties   €   1152,50
subsidie gemeente Eijsden Margraten   €    500,00
giften, donaties   €  2059,15
verkopen op markten   €  2133,07
rente   €      16,14

Totaal inkomsten 

 € 5870,86

Uitgaven 2014

 
projecten Fako    €  6500,00
bankkosten      €    52,29
kosten website   €     99,00
telefoonkosten     €     0,00
huur markten      €   175,00
secretariaatskosten   €     73,84
kosten Fakodag     €  298,31
inkopen Indonesië voor markten  €   452,38

totaal uitgaven   

€ 7660,82

in kas 31-12-2014     € 3980,92
   

 

                          

 

          

                                         

                                

                                     

                                               

 

                           

 

 

                        

                             

                           

                          

                           

                   

                         

   

                          

                     

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder