Stichting "Mheer voor Fako"

Financieel jaarverslag 2012

Inkomsten

 Bedrag

in kas per 1-1-2012    8474,23
maandelijkse donaties via "Vrienden van"    1397,50
subsidie gemeente Eijsden Margraten      819,00
Via 1% club Veilig en hygienisch wonen      436,68
losse giften     507,50
SG Trevianum Sittard     125,80
Pasar Maluku Heer     146,39
Slotavond Global Exploration Sittard     115,80
Kerstmarkt Mheer     275,85
Kerststerretjes Avondfair      311,44
losse verkoop schaapjes en engeltjes      219,50
andere inkomsten verkoop Indonesische spullen     109,75
annulering Ceciliamarkt         8,50
restitutie kerststerretjes avondfair        52,50

Totaal inkomsten 2012

4526,71

   

Uitgaven 2012

Bedrag

Bankkosten     57,46
Kamer van Koophandel     24,08
Webpagina     99,00
telefoonkosten Fako     60,06
Kraamhuur Ceciliamarkt       8,50
Kraamhuur Pasar Maluku Heer      30,00
kraamhuur Kerststerretjes Avondfair    105,00
Overgemaakt voor projecten Fako   5100,00

Inkopen in Indonesië voor markten

    621,86
Kantoorartikelen       76,95
Afscheidscadeau bestuurslid, cadeau voor Wol      73,30
Klein spandoek foto kinderen Fako      15,00
Vishaken voor Fako      15,49
Netwerkbijeenkomst Sittard      10,00
diversen zoals zilverdraad en pijpenragers      32,53

Totaal uitgaven

6329,23

in kas 31-12-2012   6746,71

 

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder