Stichting "Mheer voor Fako"

Financieel jaarverslag 2011

Inkomsten

 Bedrag

saldo per 1-1-2011   9292,05
losse donaties     120,00
maandelijkse donaties "Vrienden van"    452,50
Ceciliamarkt Mheer    476,86
Subsidie gemeente Margraten    500,00
Stichting Elisabeth Strouven schenking  2750,00
kerstmarkt Mheer    596,10
Engeltjes voor RIBW    376,00

Totaal inkomsten

5271,46

   

Uitgaven 2011

Bedrag

Zaal Harmonie ivm open dag 10-10-2010   462,36
bankkosten     40,55
telefoonkosten Fako     32,87
Kamer van Koophandel     26,64
maken van "Vrienden van" kaarten    150,00
Binnenlandse vluchten voor werkbezoek (3 pers)   1500,00
Inkopen Indonesië voor verkoop op markten     432,00
Cecilia markt huur kraam         8,50
Kantoorbenodigdheden       88,66
Voorlichtingsmateriaal fotoboekjes ed     150,00
Kerstmarkt Mheer, lint en pijperagers       23,70
Webpagina       99,00
Voor projecten naar Fako (zie financ. overzicht)     3000,00

Totaal uitgaven 2011

6014,28

in kas per 31-12-2011   8474,23
   
   
 

 

 

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder