Stichting "Mheer voor Fako"

Financieel jaarverslag 2010

Inkomsten

Bedrag

saldo 1-1-2010   13.084,85

opbrengsten via acties

 
SG Trevianum Sittard          74,00
Ceciliamarkt Mheer          48,10
Open dag 10-10-2010       1870,15
subsidie gemeente Margraten       1075,00
losse donaties         295,00
stichting 1% club          631,45
kerstmarkt Berg en Dal Nijmegen           75,00
losse verkoop schaapjes en engeltjes          214,00

Totaal inkomsten 2010

   4282,70

   

Uitgaven

  Bedrag

naar projecten Fako (zie financieel overzicht)   6089,70
telefoonkosten Fako     651,30
bankkosten       20,72
Kamer van Koophandel       26,14
Webpagina       99,00
boeken BIS       62,00
Ceciliamarkt       17,50
Open dag 10-10-2010      870,09
SG Trevianum Sittard        13,43
T-Shirts voor open dag        79,96
kantoorart. w.o. inkt, lamineerapparaat ed      137,07

Totaal uitgaven

 8066,91

saldo in kas per 31-12-2010     9292,05
   
   
   

 

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder