Stichting "Mheer voor Fako"

Financieel jaarverslag 2014

 
in kas 01-01-2014   €  5770,88

Inkomsten 2014

 
vaste maandelijkse donaties   €   1152,50
subsidie gemeente Eijsden Margraten   €    500,00
giften, donaties   €  2059,15
verkopen op markten   €  2133,07
rente   €      16,14

Totaal inkomsten 

 € 5870,86

Uitgaven 2014

 
projecten Fako    €  6500,00
bankkosten      €    52,29
kosten website   €     99,00
telefoonkosten     €     0,00
huur markten      €   175,00
secretariaatskosten   €     73,84
kosten Fakodag     €  298,31
inkopen Indonesië voor markten  €   452,38

totaal uitgaven   

€ 7660,82

in kas 31-12-2014     € 3980,92
   

 

                          

 

          

                                         

                                

                                     

                                               

 

                           

 

 

                        

                             

                           

                          

                           

                   

                         

   

                          

                     

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Beste wensen en bedankt
Op de valreep van dit jaar willen wij, alle vrijwilligers van stichting Mheer voor Fako, iedereen fijne Kerstdagen wensen en een liefdevol, gelukkig Nieuwjaar. Tevens willen wij iedereen...

Lees verder