Stichting "Mheer voor Fako"

Financieel jaarverslag 2014

 
in kas 01-01-2014   €  5770,88

Inkomsten 2014

 
vaste maandelijkse donaties   €   1152,50
subsidie gemeente Eijsden Margraten   €    500,00
giften, donaties   €  2059,15
verkopen op markten   €  2133,07
rente   €      16,14

Totaal inkomsten 

 € 5870,86

Uitgaven 2014

 
projecten Fako    €  6500,00
bankkosten      €    52,29
kosten website   €     99,00
telefoonkosten     €     0,00
huur markten      €   175,00
secretariaatskosten   €     73,84
kosten Fakodag     €  298,31
inkopen Indonesië voor markten  €   452,38

totaal uitgaven   

€ 7660,82

in kas 31-12-2014     € 3980,92
   

 

                          

 

          

                                         

                                

                                     

                                               

 

                           

 

 

                        

                             

                           

                          

                           

                   

                         

   

                          

                     

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Fijne Kerstdagen en een liefdevol Nieuwjaar
Het is een raar jaar in vele opzichten. Coronavirus houdt ons in zijn greep. We zullen er nog even tegenaan moeten om het enigszins beheersbaar te houden. Maar dit jaar was ook voor stichting...

Lees verder