Stichting "Mheer voor Fako"

Financieel jaarverslag 2014

 
in kas 01-01-2014   €  5770,88

Inkomsten 2014

 
vaste maandelijkse donaties   €   1152,50
subsidie gemeente Eijsden Margraten   €    500,00
giften, donaties   €  2059,15
verkopen op markten   €  2133,07
rente   €      16,14

Totaal inkomsten 

 € 5870,86

Uitgaven 2014

 
projecten Fako    €  6500,00
bankkosten      €    52,29
kosten website   €     99,00
telefoonkosten     €     0,00
huur markten      €   175,00
secretariaatskosten   €     73,84
kosten Fakodag     €  298,31
inkopen Indonesië voor markten  €   452,38

totaal uitgaven   

€ 7660,82

in kas 31-12-2014     € 3980,92
   

 

                          

 

          

                                         

                                

                                     

                                               

 

                           

 

 

                        

                             

                           

                          

                           

                   

                         

   

                          

                     

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Campagne bij 1% club positief afgesloten