Stichting "Mheer voor Fako"

financieel jaarverslag 2013

 

saldo per 01-01-2013 

 
rekening courant 12.96.84.700 € 3.746,71
spaaarrekening  1473.505.747 € 3.000,00

Inkomsten in 2013

 
maandelijkse donaties €   1.410,-
giften / donaties €     810,-
verkopen markten €   1.951,-
rente spaarrekening €     22,22
creditnota bankkosten €        3,21
totaal €  4.196,78

uitgaven in 2013

 
bankkosten €   51,34
jaarlijkse kosten webpagina €    99,-
telefoonkosten €    21,-
kraamhuur markten €   143,50
uitgaven aan projecten Fako € 4.678,-
secretariaatskosten €    111,74
overige kosten €    62,40
totaal uitgaven € 5.166,98

saldo per 31 -12- 2013

 
rekening courant 126984700 €  2.748,66
spaarrekening  1473505747 €  3.022,22

 

 

      

     

 

    

         

           

                               

    

                    

 

 

                                  

         

                             

                       

        

                     

                              

                 

 

 

         

          

Welkom bij "Mheer voor Fako"

TRASH HERO FAKO
De voorbereidingen voor de start van TRASH HERO FAKO zijn in volle gang. Het bestuur van stichting Mheer voor Fako heeft unaniem toegezegd achter dit project te staan. Misschien ook mede doordat we...

Lees verder