Stichting "Mheer voor Fako"

financieel jaarverslag 2013

 

saldo per 01-01-2013 

 
rekening courant 12.96.84.700 € 3.746,71
spaaarrekening  1473.505.747 € 3.000,00

Inkomsten in 2013

 
maandelijkse donaties €   1.410,-
giften / donaties €     810,-
verkopen markten €   1.951,-
rente spaarrekening €     22,22
creditnota bankkosten €        3,21
totaal €  4.196,78

uitgaven in 2013

 
bankkosten €   51,34
jaarlijkse kosten webpagina €    99,-
telefoonkosten €    21,-
kraamhuur markten €   143,50
uitgaven aan projecten Fako € 4.678,-
secretariaatskosten €    111,74
overige kosten €    62,40
totaal uitgaven € 5.166,98

saldo per 31 -12- 2013

 
rekening courant 126984700 €  2.748,66
spaarrekening  1473505747 €  3.022,22

 

 

      

     

 

    

         

           

                               

    

                    

 

 

                                  

         

                             

                       

        

                     

                              

                 

 

 

         

          

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Campagne bij 1% club positief afgesloten