Stichting "Mheer voor Fako"

financieel jaarverslag 2013

 

saldo per 01-01-2013 

 
rekening courant 12.96.84.700 € 3.746,71
spaaarrekening  1473.505.747 € 3.000,00

Inkomsten in 2013

 
maandelijkse donaties €   1.410,-
giften / donaties €     810,-
verkopen markten €   1.951,-
rente spaarrekening €     22,22
creditnota bankkosten €        3,21
totaal €  4.196,78

uitgaven in 2013

 
bankkosten €   51,34
jaarlijkse kosten webpagina €    99,-
telefoonkosten €    21,-
kraamhuur markten €   143,50
uitgaven aan projecten Fako € 4.678,-
secretariaatskosten €    111,74
overige kosten €    62,40
totaal uitgaven € 5.166,98

saldo per 31 -12- 2013

 
rekening courant 126984700 €  2.748,66
spaarrekening  1473505747 €  3.022,22

 

 

      

     

 

    

         

           

                               

    

                    

 

 

                                  

         

                             

                       

        

                     

                              

                 

 

 

         

          

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Beste wensen en bedankt
Op de valreep van dit jaar willen wij, alle vrijwilligers van stichting Mheer voor Fako, iedereen fijne Kerstdagen wensen en een liefdevol, gelukkig Nieuwjaar. Tevens willen wij iedereen...

Lees verder