Stichting "Mheer voor Fako"

Activa

 

Passiva

 

inkomsten 1-1-2018 tm

31-12-2018

zie financieel verslag

       7825,11                                            

saldo 1-1-2018

rekening courant

126984700

      3990,13 

saldo 31-12-2018

rekening courant

126984700

4838,04

saldo spaarrekening

1-1-2018

      1077,60

saldo spaarrekening

31-12-2018

  827,63
kasgeld 1-1-2018            0,00 kasgeld 31-12-2018        0,00

 min uitgaven 2018

zie financieel verslag

    -7227,17    
totaal inkomsten min uitgaven      5665,67 totaal  5665,67
       

 

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Fijne Kerstdagen en een liefdevol Nieuwjaar
Het is een raar jaar in vele opzichten. Coronavirus houdt ons in zijn greep. We zullen er nog even tegenaan moeten om het enigszins beheersbaar te houden. Maar dit jaar was ook voor stichting...

Lees verder