Stichting "Mheer voor Fako"

Activa

 

Passiva

 

inkomsten 1-1-2018 tm

31-12-2018

zie financieel verslag

       7825,11                                            

saldo 1-1-2018

rekening courant

126984700

      3990,13 

saldo 31-12-2018

rekening courant

126984700

4838,04

saldo spaarrekening

1-1-2018

      1077,60

saldo spaarrekening

31-12-2018

  827,63
kasgeld 1-1-2018            0,00 kasgeld 31-12-2018        0,00

 min uitgaven 2018

zie financieel verslag

    -7227,17    
totaal inkomsten min uitgaven      5665,67 totaal  5665,67
       

 

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Campagna bij de 1 procent club
Sinds 2009 ondersteunen wij kansarme kinderen uit Fako, Kei Besar, om middelbaar onderwijs te volgen. Sinds 2015 ondersteunen we ook financieel studenten voor het volgen van een universiteit. 3...

Lees verder